Idealni uslovi za beli sport

Sa prosečnom nadmorskom visinom 1.000 m, čistom vazduhu, gde se mešaju planinska i mediteranska klima poznatom kao “ruža vetrova”, velikim brojem sunčanih dana, Zlatibor je idealan za sportiste i rekreaciju. … Pročitaj više

Zlatibor je utkan u košarkaške prvake

Pored fudbala, najzastupljeniji timski sport je svakako košarka. Klimatske i reljefne karakteristkike Zlatibora, odlična sportska i turistička infrastruktura predstavljaju idealne uslove za bazične pripreme košarkaških timova. Zato brojne košarkaške ekipe, … Pročitaj više