Sanacija šuma u NP Tara posle jakih vetrova. Uništeno hiljade kubika smrča, jela i bukvi (FOTO)

U Nacionalnom parku “Tara” tenutno se radi na sanaciji oštećenih šuma u kojima se nalazi velika količina izvaljenih i polomljenih stabala usled jakog vetra.

U NP “Tara” kažu da je veći deo ovakvih stabala nastao tokom novembra i decembra 2023. godine, kada su duvali vetrovi preko 68 km na čas.

– Tada je došlo do loma i izvaljivanja velikog broja stabala u gazdinskim jedinicama „Tara“, „Crni Vrh“ i „Zvezda“. Nakom detaljnog obilaska terena od strane stručnih službi i nadležnog inspektora za šumarstvo, pristupilo se izradi sanacionog plana sa predlogom mera za sanaciju oštećenih površina – kaže Ranko Milanović iz NP “Tara”.

Velika izvaljena i polomljena debla se mogu videti i putem koji prolazi kroz park.

– U gazdinskoj jedinici “Tara“ prirodna nepogoda je izazvala štetu na površini od 1.298,82 ha, oštećena drvna zapremina (bruto) iznosi 13.560,53 m3. Vetar je oštetio mešovite sastojine jele, smrče i bukve, u kojima su najviše stradale smrča i jela – navodi Milanović.

U gazdinskoj jedinici “Crni vrh“ prirodna nepogoda je izazvala štetu na površini od 829,81 ha, oštećena drvna zapremina (bruto) iznosi 3.943,15 m3. Prirodna nepogoda je oštetila prebirne sastojine visokog porekla u kojima su najviše zastupljeni jela, bukva i smrča, a na manjem delu nastala je šteta u jednoj veštački podignutoj sastojini crnog bora.

U gazdinskoj jedinici „Zvezda“ prirodna nepogoda je izazvala štetu na površini od 357,28 ha, oštećena drvna zapremina (bruto) iznosi 3.151,90 m3, najveće štete su pričinjene u mešovitim sastojinama jele, smrče i bukve.

– U odeljenjima gde su površinski najveća oštećenja izvršiće se pošumljavanje sa sadnicama jele, smrče i bukve i to 171 ari u GJ ,,Tara“, 33 ara u GJ ,,Crni Vrh“ i 38 ari GJ ,,Zvezda“. Ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, dalo je saglasnost na Sanacioni plan oštećenih šuma u Nacionalnom parku Tara, tako da se započinju radovi na ukljanjanju i izvlačenju oštećenih stabala. Ukljanjanjem oštećenih i prelomljenih stabala, sprečićemo pojavu sekundarnih štetočina, pojavu potkornjaka i drugih štetočina i time sprečavamo dalje širenje zaraze, štitimo i čuvamo šume parka – dodao je Milanović.

On takođe dodaje da zbog povećanog obima radova, mole se posetioci Nacionalnog parka Tara za razumevanje i odgovorno i bezbedno kretanje, radi sopstvene bezbednosti.

Autor: LZS

Leave a Comment