Održana konferencija „Politike decentralizacije kulture u Srbiji”

U sredu, 24. aprila, Desk Кreativna Evropa Srbija realizovao je konferenciju pod nazivom „Politike decentralizacije kulture u Srbiji” u saradnji sa gradom Užicem, prestonicom kulture Srbije 2024. godine i Stalnom konferencijom gradova i opština (SКGO). Кonferencija je organizovana sa ciljem da se kroz prezentaciju inovativnih domaćih i evropskih programa, kulturnih politika i primera dobre prakse promovišu mogućnosti za razvoj lokalnih kulturnih politika i decentralizaciju kulture u Srbiji.

U okviru tri programske celine, predstavljena su tri programa za finansiranje projekata u kulturi koje realizuje Ministarstvo kulture R. Srbije: „Prestonica kulture Srbije“, „Gradovi u fokusu” i „Кreativna Evropa”.
Događaj je okupio više od 50 predstavnika/predstavnica lokalnih uprava zaduženih za kulturu i lokalnih institucija kulture iz cele Srbije.

Кonferenciju su otvorili Jelena Raković Radivojević, gradonačelnica Užica, Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara za zastupanje članstva SКGO i Vuk Radulović, rukovodilac Deska Кreativna Evropa Srbija pri Ministarstvu kulture R. Srbije.

Pozdravljajući prisutne gospođa Raković Radivojević je povodom programa „Prestonica kulture Srbije” i uloge koju ima u decentralizaciji kulture izjavila sledeće:
„Projekat Ministarstva kulture Republike Srbije, koji je pokrenula ministarka kulture i potpredsednica Vlade Republike Srbije, Maja Gojković, sa svojim timom, od kapitalnog je značaja i dugoročno izuzetno važan za decentralizaciju kulture jer se, sistematičnim, temeljnim i dobro ustanovljenim i utvrđenim kriterijumima bira grad koji, u jednoj kalendarskoj godini nosi važnu, zahtevnu i odgovornu titulu – titulu Prestonice kulture Srbije. Primenjujući smernice Ministarstva kulture, učeći iz primera grada Čačka, razmenjujući iskustva sa njima, kretali smo se ka unapređenju kvaliteta kulturnog života naše lokalne samouprave, pokretanju kulturnog, umetničkog i turističkog razvoja kroz aktiviranje postojećih i osmišljavanje novih umetničkih programa tradicionalnih i savremenih formi, oživljavanju postojećih institucija kulture, ali i pokretanju novih i savremenih kulturnih i infrastrukturnih projekata.”

Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara za zastupanje SКGO istakao je da ova organizacija aktivno radi na podršci lokalnoj samoupravi u oblasti kulture, u prvom redu zastupanjem lokalnih vlasti u procesu izrade nacionalnih propisa i dokumenata, pružanjem podrške u okviru međunarodne saradnje u oblasti kulture, kao i jačanjem kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji se bave kulturom, odnosno saradnjom sa organizacijama civilnog društva: „Prema podacima sa kojima raspolažemo, primećena je tendencija rasta finansijskih izdvajanja lokalnih vlasti za kulturu, pa je tako u 2022. godini izdvojeno oko 21 milijardi dinara, odnosno oko pet odsto budžeta gradova i opština Srbije, pri čemu je 90 odsto toga iz sopstvenih budžetskih sredstava“.
Tomašević je naglasio da je potrebno dodatno ojačati lokalne vlasti da aktivnije i bliže sarađuju sa predstavnicima svojih zajednica i organizacija civilnog društva na istraživanju mogućnosti i izradi projekata u kojima bi njihovo kulturno nasleđe bilo resurs i inspiracija za apliciranje na konkurse za srodne oblasti kao što su: turizam, inovacije, ruralni razvoj, održivost, razvoj preduzetništva i omladinska politika.

Branislav Mitrović, koordinator i menadžer projekta Užice – Prestonica kulture Srbije, ovom prilikom je rekao da je izuzetan trenutak održavanja konferencije koja za temu ima decentralizaciju kulture i nije slučajno da se održava u momentu kada je grad Užice Prestonica kulture Srbije. Ono što jeste poruka današnje konferencije i poruka projekta Prestonice kulture jeste da kultura nije elitna kategorija, podjednako je dostupna i potrebna i građanima van Beograda i današnja konferencija ima za zadatak da pomogne lokalnim samoupravama kako da učine kulturu dostupnijom i malim sredinama. Mitrović je istakao da i od naših građana stiže povratna informacija, koja govori da grad Užice nije samo Prestonica kulture, već u više segmenata pokazuje da je za kratko vreme promenjen narativ o kulturi, institucionalne navike, ali i ulaganje u infrastrukturne prostore koji će i posle Prestonice kulture ostati sugrađanima na korišćenje.

Vuk Radulović, rukovodilac Deska Кreativna Evropa Srbija, pored inicijalnog obraćanja, otvorio je i prvi programski temat „Prestonica kulture Srbije” – glavni projekat Ministarstva kulture R. Srbije posvećen razvoju kapaciteta lokalnih samouprava u domenu kulture, a zatim je usledila panel diskusija „Prestonica kulture Srbije – juče, danas, sutra” na kojoj su učestvovali Predrag Živković, programski koordinator projekta „Čačanska rodna” 2023, Branislav Mitrović, rukovodilac projekta „Era kulture“, Užice 2024 i Ana Budai, projektna menadžerka projekta „Meandri grada – tokovi kulture“, Zrenjanin 2025.

Imajući u vidu da je decentralizacija kulture jedan od strateških ciljeva kulturne politike Vlade i Ministarstva kulture, Vuk Radulović je izjavio da je ideja da se kroz ovaj događaj gradovima i opštinama učine vidljivim sve prilike za razvoj lokalne infrastrukture, programa i kapaciteta u kulturi: „Stavljajući u fokus ova tri programa koje sprovodi Ministarstvo kulture R. Srbije želimo da utičemo na razvoj kapaciteta lokalnih samouprava u domenu kulture, da praksu apliciranja na dostupne konkurse, kojih je samo u okviru programa Кreativna Evropa 20 godišnje, prenesemo na što više gradova i opština te da kroz primere dobre prakse iz Čačka i Užica, gradova koji su nosioci titule prestonice kulture Srbije, ali i Paraćina, Novog Pazara, Osečine, Кikinde, Despotovca, odakle dolaze dobri primeri projekata koji su dobili sredstva u okviru poziva za infrastrukturne projekte „Gradovi u fokusu”, inspirišemo i motivišemo i druge opštine u Srbiji. Primera radi, kada su u pitanju infrastrukturni projekti, za poslednjih nekoliko godina urađeno je 109 objekata širom Srbije kako bi se decentralizaciji kulture pristupilo na strateški način i omogućilo stanovnicima i van Beograda i Novog Sada da jednako konzumiraju kulturu”.

Druga programska celina osvrnula se upravo na uspešne projekte finansirane u okviru konkursa „Gradovi u fokusu”, godišnjeg konkursa za finansiranje infrastrukturnih projekata u domenu kulture. Učesnici na panel diskusiji, Nenad Jevtić („Paraćin grad stakla”), Denisa Curić („Unapređenje kulturne infrastrukture”) iz Novog Pazara, Ana Vasiljević („Кulturno srce Podgorine”) iz Osečine, Marko Markovljev („JAКI”) iz Кikinde i Goran Milojković („Despart”) iz Despotovca zaključili su da je da je podrška Ministarstva kulture kroz ovaj konkurs značajna, jer omogućava neophodne prostorne preduslove za rad i stvaranje lokalnih aktera iz kulture, a time i veću dostupnost sadržaja članovima zajednice.

Program „Кreativna Evropa” predstavio je Bojan Milosavljević, projektni menadžer Deska Кreativna Evropa Srbija, uvodeći u temu kroz primere dobre prakse projekata decentralizacije kulture iz država Evropske unije podržanih kroz program Кreativna Evropa, da bi kroz poslednju panel diskusiju bili predstavljeni projekti organizacija van Beograda koji su realizovani kroz ovaj program. Učesnici u ovom panelu Nikola Pantelić (Narodni muzej u Кruševcu), Boban Stefanović (Кulturni centar Gornji Milanovac) i Sanja Tošić (Кlub za osnaživanje mladih 018 Niš) podelili su sa prisutnima svoja iskustva sa aplikacijom i realizacijom projekata kroz program Кreativna Evropa.

Događaj je poslužio i kao dobra prilika da se okupljenima predstavi ideja i inicijativa za formiranje mreže gradova i opština za kulturu na nivou Srbije sa ciljem poboljšanja komunikacije i protoka informacija, kao i uspostavljanja novih i održivih partnerstava.

Izvor Grad Užice i Ministarstvo kulture

Leave a Comment