USPEŠNA DVODNEVNA RADIONICA U JP ,,NACIONALNI PARK TARA”

JP ,,Nacionalni park Tara“ bio je domaćin značajne dvodnevne radionice posvećene izveštajno-dijagnozno prognoznim poslovima u oblasti zdravlja šumskog bilja. Ova radionica, koju je organizovao Institut za šumarstvo Beograd u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, okupila je stručnjake i profesionalce iz različitih delova Srbije.

Radionici su prisustvovali referenti zaštite šuma iz JP ,,Srbija šume“ – šumska gazdinstva Prijepolje, Užice i Boranja Loznica, kao i zaposleni iz JP „Nacionalni park Tara“. Cilj radionice bio je razmena znanja i iskustava, kao i unapređenje praksi u zaštiti šuma.

Poseban doprinos radionici dala je dr Mara Tabaković-Tošić, naučni savetnik i rukovodilac izveštajno-dijagnoznih poslova u zaštiti šuma, koja je održala predavanje na temu „Štetni organizmi bukovih sastojina u Srbiji“. Njeno izlaganje je uključilo najnovija istraživanja i metode za dijagnozu i prognozu problema sa štetnim organizmima u bukovim sastojinama, pružajući dragocene informacije i smernice za stručnjake u ovoj oblasti.

Događaj je završen sa pozitivnim utiscima svih učesnika, koji su izrazili zadovoljstvo organizacijom i sadržajem radionice. Zaključci i preporuke koje su proizašle iz radionice biće korišćeni za dalji rad na unapređenju praksi i aktivnosti unutar Nacionalnog parka Tara.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na učešću i podršci, kao i predavačima na prenosu znanja i iskustva.

Izvor: NP TARA

Leave a Comment