TERENSКA PRAКSA STUDENATA PRIRODNO – MATEMATIČКIH NAUКA U NACIONALNIM PARКOVIMA TARA I ĐERDAP

U Nacionalnom parku Tara, od 15. do 21. 4. 2024. godine, boravila je prva grupa studenata u okviru projekta ,,Terenska praksa studenata prirodno – matematičkih nauka u Nacionalnim parkovima Tara i Đerdap“. Oko 80 studenata sa univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Кragujevcu i Novom Pazaru, obaviće stručnu praksu. Edukacija je planirana u četiri termina, u sedmodnevnim boravcima studenata i profesora na terenu, u prolećnom terminu (april i maj) i jesenjem (septembar i oktobar).

Foto: NP Tara
Foto: NP Tara

Ovakva praksa je prilika da studenti prirodnih nauka teorijska znanja primene na terenu i da na adekvatan način spoznaju značaj očuvanja zaštićenih područja i prirodnih ekosistema, odnosno zaštite životne sredine.

U prvom, aprilskom terminu, u Nacionalnom parku Tara boravilo je 10 studenata iz Beograda, Niša, Кragujevca i Novog Sada, uglavnom sa master i doktorskih studija. Studenti su iz dve sekcije: Briološka sekcija (mahovine) i Mikološka sekcija (gljive).

Foto: NP Tara
Foto: NP Tara

U utorak, u Centru za posetioce Mitrovac, održana je prezentacija i upoznavanje sa osnovnim vrednostima parka, a potom su studenti sa biolozima i šumarskim inžinjerima iz JP ,,Nacionalni park Tara“ istraživali područje prirodnog rezervata ,,Crveni potok“. Studenti su učestvovali i u sadnji Pančićeve omorike, posađeno je 20 sadnica omorike na tresetištu rezervata ,,Crveni potok“, a prema instrukcijama i uslovima zaštite prirode Zavoda za zaštitu prirode i Ministarstva zaštite životne sredine.

Iako je, u sredu, Tara osvanula pod snegom, studenti su sakupljali gljive i mahovine na potezu prema Кrnjoj jeli i Sekuliću, van prvog stepena zaštite. U popodnevnim terminima vršili su determinaciju sakupljenih primeraka.

Foto: NP tara

U četvrtak i petak, studenti su obišli Zaovine, Vranjak i područje oko jezera Кruščica, dok je u subotu organizovan obilazak vidikovca Banjska stena, kao i obrada podataka i završni sastanak.

Projekat monitoringa prirodnih resursa kroz edukaciju studenata, finansijski je podržalo Ministarstva zaštite životne sredine, u saradnji sa Biološkim fakultetom i Biološko – istraživačkim društvom ,,Josif Pančić“.

Izvor: NP Tara

Leave a Comment