Očuvanje Pančićeve omorike

U organizaciji Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i Centra za životnu sredinu održan je prvi sastanak projektnih partnera okupljenih oko projekta „Podrška restauraciji i konzervaciji najstarije evropske vrste drveća Pančićeva omorika – (Picea omorika (Panč.) Purkinyne).

Tom prilikom u Višegradu su se okupili voditelj projekta Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i predstavnici projektnih partnera: JPŠ „Šume Republike Srpske“, Šumarski fakultet Banjaluka, NP „Drina“, NP „Tara“, udruženja građana: „Centar za životnu sredinu“, „ArborMagna“, „Eko centar“ i Planinarski klub „Tara“.

– Кako Pančićeva omorika nastanjuje razuđen prostor sa obe strane reke Drine i nalazi se na području više administrativnih jedinica, smatrali smo za potrebno da povežemo sve upravljače lokaliteta koje nastanjuje omorika sa ciljem zajedničkog delovanja i rada na očuvanju ove endemske vrste drveta. Projekat podržan od švajcarske fondacije „Franklinia“ je prilika da kroz aktivnosti na implementaciji projektnih zadataka povežemo upravljače i stvorimo preduslove za dugoročno zajedničko delovanje sa ciljem očuvanja najstarije evropske vrste drveta. U sklopu projekta istražuju se tri naučne metode potpomognute prirodne obnove sa dugoročnim praćenjem fizičkih karakteristika zemljišta i vazduha koje će se koristiti u analizi stanja i određivanja što konkretnijih mera zaštite – rečeno je na sastanku.

Na sastanku su dosadašnja istraživanja prezentovali eksperti na projektu: prof. dr Milan Mataruga, Đorđije Milanović, te Ana Ćurić koja je predstavila projektni zadatak, dosadašnji rad na terenu i planove za naredni period.

Sastanak su pored projektnih partnera ispratili i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske.

Važno je pomenuti da je važan fokus diskusije bio i osvrt na prošlogodišnje požare koji su značajno degradirali stanje vitalnih sastojina i stabala Pančićeve omorike te se smatra da je važan segment očuvanja i rad na prevenciji i unapređenju postojeće odbrane od požara za koje se opravdano pretpostavlja da su jedan od jasnih pokazatelja promena koje se dešavaju u klimi te je potrebno pravovremeno reagovati.

U narednom periodu se nastavljaju terenska istraživanja i radovi.

Domaćin ovog sastanka je bilo Šumsko gazdinstvo „Panos“ Višegrad, a sastanak je održan u neposrednoj blizini staništa Pančićeve omorike, na lokalitetu lovačke kuće „Кamenica“ Višegrad.

Izvor: NP Tara

 

Leave a Comment