NP TARA JE NACIONALNO BLAGO

Nacionalni park Tara osnovan je 13. jul 1981. godine i obuhvata površinu od 24.991,82 ha. Prosečna nadmorska visina je 1.200 m, a najviši vrh je Kozji rid na 1.591 mnv. Pokriva najveći deo masiva planine Tare, koja se nalazi na krajnjem zapadu Srbije na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, oivičena je laktastim tokom Drine izmedu Višegrada i Bajine Bašte. Masiv Tare sačinjavaju sledeće predeone celine: Кaluđerske bare, Tara, Aluške planine, Crni vrh i Zvijezda. Površina joj je 183 km2, a dužina 50 km i širina 22 km.

Većim delom pripada se prostire na teritoriji opštine Bajina Bašta i to: Jagoštica 4.315 ha, Rastište 6.116 ha, Zaovine 6.391 ha, Кonjska reka 1.779 ha, Perućac 985 ha, Beserovina 1.631 ha, Zaugline 701 ha, Rača 847 ha, Mala reka 1.507 ha i Solotuša 719 ha, što je ukupno 24.991 ha.

Park ima dve zone zaštite. Prva zona zaštite obuhvata površinu od 3.323,92 ha tj.13,35% od ukupne površine Nacionalnog parka. To su prirodni rezervati, nepokretna kulturna dobra i prirodni memeorijalni spomenici i spomenici prirode.

Druga zone zaštite obuhvata površinu od 8.514,39 ha, tj. 34,07% od ukupne površine Nacionalnog parka i u nju spadaju: zaštitne šume oko I zone zaštite, park-šume, ogledna polja, naučno-istraživačka polja, semenske sastojine, lovno-uzgojni rezervati i lovno-naučni rezervati.

Područje Nacionalnog parka Tara se nalazi između 43o52’ i 44o02’ severne geografske širine i 19o15’ i 19o38’ istočne geografske dužine.

Izvor NP Tara

 

 

Leave a Comment