Maksimalno 300.000 po seoskom domaćinstvu

Grad Užice raspisao je i konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike za seoska turistička domaćinstva i objekte domaće radinosti na području grada Užica za ovu godinu. U ove namene iz gradskog budžeta izdvojeno je ukupno 2,4 miliona dinara, a podnosilac prijave maksimalno može dobiti 300.000 dinara. Konkurs je otvoren do 1. juna do 15 časova, a konkursna dokumentacija zainteresovani mogu preuzeti sa sajta grada Užica. Krajnji rok za realizaciju odobrenih aktivnosti je 1.oktobar ove godine.

Subvencije se odnose na ulaganje u opremu, nameštaj, male infrastrukturne radove, promociju i druge aktivnosti koje će omogućiti unapređenje života i rada seoskih porodica i mladih na teritoriji grada Užica.

Lazarevi konaci - jedna od kućica

Cilj ovog konkursa je da podsticanje upošljavanja mladih i jačanje međugeneracijske saradnje starih i mladih. Subvencionišu se fizička lica – pružaoci usluga u seoskim turističkim domaćinstvima i domaćoj radinosti na teritoriji grada Užica kako bi se olakšalo ispunjavanje minimalno-tehničkih i sanitarno-higijenskih uslova seoskih turističkih domaćinstava i objekata domaće radinosti koji su propisani Zakonom o ugostiteljstvu čija je primena počela od 1. jula prošle godine kao i određenih pravilnika iz ove oblasti. Korišćenje sredstava će biti kontrolisano od strane organa Grada Užica.

Autor: LZS

Leave a Comment