Đurđevski vašar sutra u Užicu

Za saobraćaj će 10. maja, od 6 do 19 sati, biti zatvoreno područje Međaja na kom će biti održan Đurđevski vašar.

Tog dana saobraćaj se neće odvijati ulicama Mihajla Pupina i Međaja, preko novog mosta, osim za nužne potrebe hitnih službi.

JKP Bioktoš, organizator vašara, apelovao je na vlasnike parkiranih vozila da ih uklone sa područja na kom će biti vašar.

Autor: LZS

Leave a Comment