DANAS JE MEĐUNARODNI DAN ŠUMA

Svetski dan šuma obeležava se od 1971. godine širom planete, sa ciljem promovisanja svesti o značaju i vrednosti šumskih ekosistema. Za obeležavanje ovog dana odabran je 21. mart, početak proleća, kao znak buđenja prirode i vegetacije. Svetski dan šuma 2012. godine usvojila je i Generalna skupština Ujedinjenih nacija u cilju jačanja svesti zajednice o značaju šuma, njihovom očuvanju i upravljanju. Ove godine fokus je na inovacijama, koje nam omogućavaju da pratimo šume, ali i da ih sačuvamo.

Zdrave šume su od vitalnog značaja za sve aspekte zdrave planete, od sredstava za život i ishranu, do biodiverziteta i zaštite životne sredine. One su ključne u borbi protiv klimatskih promena. Međutim, iako toliko važne za životnu sredinu, društvo i zdravlje, šume su sve ugroženije, što je posledica sve češćih požara, suša i štetočina, ali i nekontrolisane eksploatacije. Zato je tema ovogodišnjeg dana šuma: ,,Šume i inovacije: nova rešenja za bolji svet“, kako bi se ukazalo na ulogu tehnologije i inovacija u očuvanju ekosistema.

Nacionalni park Tara, smešten u srcu planinskog masiva, predstavlja dragulj prirodne baštine Srbije, sa bogatim i raznovrsnim šumama. Preko 80% površine parka pokriveno je šumama, od kojih su najbrojnije mešovite šume jele, smrče i bukve, koje apsolutno dominiraju reljefom Tare. Pored njih, tu raste i neprikosnovena kraljica Tare, Pančićeva omorika.

Važno je istaći da šume Tare predstavljaju izuzetno otporne sastojine koje su bogate biljnim i životinjskim svetom, što doprinosi očuvanju biodiverziteta u Nacionalnom parku Tara. U cilju zaštite i očuvanja JP ,,Nacionalni park Tara“ se trudi da novim tehnologijama unapredi efikasnost praćenja i upravljanje šumskim staništima. Jedan od inovativnih pristupa jeste analiza podataka preko GIS softvera, što omogućava bolje planiranje i upravljanje prostornim podacima i kreiranje digitalnih mapa, ali i lakše definisanje najugroženijih delova, posebno sa aspekta rizika od šumskih požara. Preko subvencija Ministarstva zaštite životne sredine, obezbeđen je i dron za nadgledanje i kartiranje u šumama Nacionalnog parka Tara, koji će omogućiti bolje razumevanje strukture šuma, identifikaciju ugroženih vrsta i praćenje promena u vegetaciji tokom vremena.

Izvor: NP Tara

 

Leave a Comment