Zajedno u borbu protiv požara – NP Tara, ŠG Sjemeć i vatrogasci Rogatice

U Bajinoj Baši i Nacionalnom parku Tara održan je trodnevni trening komunikacije i koordinacije u okviru projekta „Poboljšanje sistema upravljanja vanrednim situacijama u prekograničnom području BiH i Srbije“ sufinansiranog sredstvima EU.

Treningu su prisustvovali radnici JP “Nacionalni park Tara”, Šumskog gazdinstva Sjemeć i pripadnici vatrogasne jedinice Rogatica kako bi unapredili svoja trenunta znanja i veštine iz oblasti komunikacije i koordinacije.

Tokom prvog dana treninga prisutni su bili u prilici da se upoznaju sa osnovnim vrednostima i sistemom zaštite od šumskih požara u Nacionalnom parku Tara. Dr Goran Đorđević, dugogodišnji načelnik sektora za vanredne situacije grada Požarevca je održao prezentaciju na temu „Кomunikacija i koordinacija pod vatrom“. Nakon teoretskog dela pristupilo se vežbi komunikacije i koordinacije prilikom požara.

Drugog dana treninga održana je terenska vežba komunikacije i koordinacije u uslovima simuliranog požara. Tokom teoretskog dela treninga dr Goran Đorđević je održao predavanje na temu „Procedure i upravljanje rizicima na šumskim požarima“.

Trećeg dana treninga planiran je obilazak požarišta u Zaovinama iz 2012. godine, nažalost, učesnici treninga  su uzeli učešće u gašenju požara u najvećem staništu Pančićeve omorike na padenima Velikog stoca u pograničnom području na teritoriji opštine Višegrad.

Projekat „Poboljšanje sistema upravljanja vanrednim situacijama u prekograničnom području BiH i Srbije“ će trajati 18 meseci, do septembra 2022. godine, a sprovode ga Opština Rogatica (BiH) i JP „Nacionalni park Tara“ (Srbija) u ukupnoj vrednosti od 429.737,52  evra. Sa nadležnim Telom za ugovaranje – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz  sredstava EU (CFCU) u okviru Ministarstva finansija Republike Srbije, ugovoreno je sufinansiranje projekta sredstvima EU u vrednosti od 364.720,94 evra. Pomenuti iznos čini 84,87% ukupne vrednosti projekta, dok će ostatak sredstava obezbediti projektni partneri.

Ideja projekta je unapređenje ljudskih kapaciteta za prevenciju, intervenciju i spasavanje, povećanje tehničkih kapaciteta, izrada planske dokumentacije i podizanje svesti lokalnog stanovništva o prevenciji požara.

Izvor: NP Tara

Leave a Comment