Užice na turističkoj mapi nekada i sad

UŽICE – Izložba “Užice na turističkoj mapi nekada i sad” otvorena je povodom proslave 44 godine Visoke škole strukovnih studija, današnje Akademije strukovnih studija Zapadne Srbije. Izložbu su priredili studenti treće godine smera turizam zajedno sa svojom profesorkom Slobodankom Marković, predmetnim nastavnikom na studijskom programu Turizam.

– Cilj nam je da prikažemo kako se Užice kao gradski centar i kao centar zapadne regije Srbije razvijao kroz turistički aspekt, odnosno koje su to ambijentalne celine u gradu značajne za razvoj turizma. Postavku čini 10 panoa sa znamenitostima u gradu prikazane kroz stare i nove fotografije – rekla je Slobodanka Marković i zahvalila se Istorijskom arhivu Užice na saradnji.

Ona je rekla da su se prvo rukovodili istorijskih aspektom, pa su krenuli od Starog grada i “Centrale pod gradom”.

 

Na drugom panou je prikazano centralno gradsko jezgro sa svim znamenitostima i tu celinu smo nazvali Trg partizana.

Neizostavno su pomenuli neki stariji način, kako su nas drugi videli i nazivali.

Deo oko saborne crkve Svetog Đorđa nazvali su “Mesto duhovnosti i prosvetiteljstva” i tu su obuhvaćena crkva i škole na Svetosavskom platou.

Jednu celinu čine esnafske česme koje su potencijal čak za neke nove gradske ture.

Jedan pano je posvećen Jokanovića kuću i Gradskoj galeriji.

Tu je pano i sa starom crkvom Svetog Marka.

Izložbu zaokružuje pano sa Užičkom republikom, odnosnom Narodnim muzejom.

Autor: LZS

Leave a Comment