SVETSKI DAN DIVLJINE – 3. MART

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je, 20. decembra 2013. godine, 3. mart proglasila Svetskim danom divljine, zato što je na taj dan bila potpisana Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore. On se obeležava u cilju jačanja svesti ljudi o životinjskom i biljnom svetu s kojim dele svoju planetu.

Svetski dan divljine danas je postao najvažniji globalni godišnji događaj posvećen divljini. Ove godine se obeležava pod temom “Šume i egzistencija: Održavanje ljudi i planete”, kao način da se istakne centralna uloga šuma, šumskih vrsta i usluga ekosistema u održavanju egzistencije stotina miliona ljudi širom sveta, a posebno domorodačkih i lokalnih zajednica koje imaju istorijske veze sa šumskim i susednim područjima.

Između 200 i 350 miliona ljudi živi u šumskim područjima širom sveta ili uz njih, oslanjajući se na različite usluge ekosistema koje šume i šumske vrste pružaju za život i pokrivaju svoje najosnovnije potrebe, uključujući hranu, sklonište, energiju i lekove.

Autohtoni narodi i lokalne zajednice prednjače u simbiotskom odnosu između čoveka i šume, vrsta divljih životinja koje žive u šumi i usluga ekosistema koje pružaju. Otprilike 28% svetske površine zemlje trenutno upravljaju autohtoni narodi, uključujući neke od ekološki netaknutih šuma na planeti. Ovi prostori nisu samo centralni za njihovo ekonomsko i lično blagostanje, već i za njihov kulturni identitet.

Šume, vrste šuma i sredstva za život koja od njih zavise trenutno se nalaze na razmeđi višestrukih planetarnih kriza sa kojima se trenutno suočavamo, od klimatskih promena, gubitka biodiverziteta i zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih uticaja pandemije COVID-19.

Ove godine 3. mart će proteći u znaku velikih mačaka, predatora čijem opstanku preti opasnost. Smanjenje njihove populacije do zabrinjavajućeg nivoa uzrokovano je gubitkom staništa i plena, konfliktima sa ljudima, krivolovom i ilegalnom trgovinom.

Autor: LZS

Leave a Comment