Sve izvesnija izgradnja replike Kasapčića mosta na Đetinji

U razgovoru počasnog konzula Srbije u turskom gradu Jedrene Salih Akgul Hadžifejzović i rukovodstva grada Užica, najavljena je već izvesna izgradnja nekadašnjeg Kasapčića mosta preko reke Đetinje u centru grada.

Najavljena je skorašnja poseta ambasadora Turske, nakon čega će biti poznati dalji koraci saradnje.

Foto: iz kolekcije Miloša Poznanovića

Ovo je treći put kako turski zvaničnici najavljuju finansiranje izgradnje replike Kasapčića mosta. Prvi je bio 2017. godine, a drugi u maju ove godine. Ovaj most je 1628. godine izgradio Mehemd-beg Kasapčić. Sazidan od sige imao je lukove, bio je dug 54 i širok 4,25 metara, a imao je i pešačke staze široke 30 cm. Most je srušila nemačka vojska 1944. godine pri povlačenju iz grada.

Foto: JP Užice razvoj

Na ovom sastanku je najavljen i dolazak turskog investitora, najverovatnije u oblasti tekstila.

Autor: LZS, Naslovna foto: Infoera.rs

Leave a Comment