Ribolovci obavezno da prijave ulov

Ribolovci koji poseduju dozvolu za ribolov izdatu od JP Nacionalni Park ”Tara” neophodno je da u što kraćem roku, a najkasnije do 05. februara dostave popunjen izveštaj o ulovu ribe za prethodnu godinu.

Izveštaje predati u službu lova i ribolova ili ribočuvarima na terenu.

Ribolovci koji su posedovali dozvolu za rekreativni ribolov u prošloj godini bili su dužni da do kraja protekle godine dostave korisniku ribarskog područja popunjeni obrazac evidencije ulova.

Oni koji to nisu uradili treba da u što kraćem roku dostave pomenuti izveštaj kako bi izbegli kaznu za taj prekršaj, a koja je predvidjena Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda.

Izvor: Prvi Portal Bajina Bašta

Leave a Comment