Pošumljavanje Zlatibora

Opštini Čajetina je od Ministarstva zaštite životne sredine za Projekat „Pošumljavanja pretovarne stanice Zlatibor“ odobreno 1.557.192 dinara, na osnovu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2021. godini. Ovim projektom predviđena je sadnja oko 1.300 mladica višegodišnjih autohtonih vrsta – crnog bora, breze i omorike. Ukupna vrednost pomenutog projekta je 2.024.748,50 dinara, koji će resorno ministarstvo finansirati sa pomenutom sumom, dok će Opština Čajetina namiriti ostatak.

Pošumljavanjem navedenog lokaliteta značajno će se uvećati procenat zelenila, što bi praktično imalo višestruku funkciju, od rekultivacije dobrena sredstva za pošumljavanje zemljišta, preko zaštite od degradacije, očuvanja vizure i autentičnog izgleda predela, do sprečavanja erozije i stabilizacije tla. To su, zapravo, prevashodni ciljevi ovog projekta.

Javni konkurs nadležno ministarstvo raspisalo je 1. februara 2021. godine u cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije, na zemljištu koje je u nadležnosti lokalnih samouprava i gradskih opština. Na javni konkurs pristigle su ukupo 52 prijave, a sredstva su odobrena za 39 gradova i opština, među kojima je i Čajetina.

Projekat „Pošumljavanja pretovarne stanice Zlatibor“ je smišljen radi pošumljavanja parcele pretovarne stanice u turističkom mestu Zlatibor i svojom lokacijom i funkcijom delimično ugrožava ambijent te je potrebna njena sanacija.

Površina koja će biti pošumljena iznosi pola hektara (0,46 ha), razvrstana na tri mikrolokacije na kojima će se zasaditi sadnice crnog bora i breze. U planu je i sadnja drvoreda dužine 264 metara za koji su planirane sadnice omorike.

S obzirom da je reč o degradiranoj površini, ovaj projekat predviđa najpre izvođenje obimnih pripremnih radova koji podrazumevaju dreniranje i nasipanje zemlje, pa tek onda sadnju. Кako je vreme sadnje proleće ili jesen, očekuje se da se u proleće obave pripremni radovi, a da se pošumljavanje i formiranje drvoreda ostave za jesen. Radove će izvoditi Кomunalno javno preduzeće „Zlatibor“ iz Čajetine pod nadzorom inženjera šumarstva.

Ovo je prvi put da Opština Čajetina učestvuje na ovakvom konkursu, te se zahvaljuje nadležnom ministarstvu što je prepoznalo potrebe ove lokalne samouprave. Takođe, zahvalnost pripada i stručnim saradnicima koji su izradili Projekat pošumljavanja – Goranu Staniću diplomiranom inženjerušumarstva, mr Darku Đuroviću i Ivanu Mijailoviću koji je inženjer građevinarstva.

U planu je da se na sledećem pozivu aplicira sa predlogom projekta koji bi obuhvatio veću površinu obodnih delova Zlatibora. Jer, ubrzani razvoj turizma na teritoriji opštine Čajetina imao je i niz negativnih posledica koje su uticale na predeone karakteristike planine. Neke od njih su bile predvidljive, a neke ne, te postojiplan da se one saniraju. Opština Čajetina ima nameru da bude prva ekološka opština u Srbiji i s tim u vezi preduzima niz aktivnosti. Jedna od njih je upravo pošumljavanje lokacija koje su ugrožene dosadašnjim razvojem turističkih kapaciteta, a s njima i pratećih komunalnih aktivnosti. Podsećanja radi, tokom prošle godine u užem centru Zlatibora zasađeno je više od trista listopadnih stabala, kao i visokih četinara, tuja i drugih višegodišnjih biljaka, a sa tim trendom će se nastaviti i ubuduće.

Inače, 21. marta obeležen je Svetski dan šuma pod sloganom „Obnova šuma – put ka oporavku i blagostanju“.

Izvor: Zlatiborske vesti

Leave a Comment