PETI SASTANAК SAVETA КORISNIКA NP TARA: Nove mere u avgustu

U prostorijama NP Tara održan je peti sastanak Saveta korisnika Nacionalnog parka Tara. Sastanku je prisustvovalo 10 od 14 članova Saveta i predstavnici JP “Nacionalni park Tara”. Tokom sastanka se diskutovalo o sledećim temama:

– Način dostavljanja i formulisanja predloga Saveta za uključivanje u planska dokumenta NP Tara,

– Pronalaženje održivog mehanizma za održavanje livadskih staništa

– Pronalaženje funkcionalnog modela za održavanje planinarskih staza

– Uređenje – raščišćavanje prostora oko skita Sv. Đorđa

– Uređenje vidikovaca na području Rastišta i Jagoštice i njihova promocija

– Regulisanje vožnje kvadova u parku

– Mapiranje domaćinstava koja se bave proizvodnjom domaćih proizvoda i njihovo brendiranje

– Definisanje prostora i izgleda tržnice na Кaluđerskim barama

– Izrada rešenja za urbani mobilijar na prostoru parka

– Objavljivanje prihoda po osnovu naknada i način njihovog trošenja na sajtu NP Tara

– Trenutne aktivnosti na uređenju turističke infrastrukture u parku

Na sastnku su doneti i sledeći zaključci:

Do 01. avgusta dostaviti predloge u pisanoj formi o kojima bi se raspravljalo na sledećem sastanku Saveta kako bi se odabrali konačni predlozi koji će bit upućeni NP Tara.

U tekućoj godini moguće je realizovati aktivnosti koje su u skladu sa godišnjim planom upravljanja NP Tara.

– Inicijative za koje nije nadležan NP Tara uputiti drugim nadležnim institucijama.

– Na godišnjem nivou objavljivati prihod od naknada i način njegovog trošenja.

Naredni sastanak  Saveta je planiran za kraj avgusta ili početak septembra.

Izvor: NP Tara

Leave a Comment