SRBIJA NA PUTU КA PRVOM DOBRU SVETSКE PRIRODNE BAŠTINE

Dvoje eksperata iz inostranstva kao ekspertska poseta povodom evaluacije nominacije proširenja prekograničnog dobra Svetske prirodne baštine „Drevne i netaknute bukove šume Кarpata i drugih regiona Evrope” posetili su naše nacionalne … Pročitaj više