NP “TARA” napunio 39 godina

Pre 39 godina, 13. jula 1981. Godine, najveći deo planine Tare je zakonom proglašen za nacionalni park. Osnovni razlozi za stavljanje pod zaštitu države bili su: očuvani šumski kompleksi, prirodna populacija Pančićeve omorike, velika biološka raznovrsnost, geodiverzitet i bogato kulturno-istorijsko nasleđe.

Jubilej se obeležava postavljanjem dve izložbe. U galeriji Ustanove “Kultura”  izloženi su radovi 21 autora nastali na Mitrovcu tokom likovne kolonije “Tara” u februaru 2019. i 2020. godine. Izložba je otvorena od 13. do 20. jula.

U Centru za posetioce Nacionalnog parka “Tara” u Bajinoj Bašti postavljena je izložba “Biološka raznovrsnost sliva Drine”. Izložba je nastala u sklopu relizacije projekta „SAVE – Očuvanje jedinstvene biološke raznolikosti u slivu Drine“, u okviru IPA programa Srbija – Bosna i Hercegovina, koji sprovode JP „Nacionalni park Tara“ i JP „Šumarstvo Šume Republike Srpske“, a kofinansiran je iz pretpristupnih fondova EU.

S obzirom na trenutnu situaciju sa epidemijom virusa КOVID-2019 neće biti zvaničnog otvaranja izložbi, ali će svi zainteresovani moći da ih vide uz poštovanje propisanih mera zaštite.

ISTORIJAT ZAŠTITE

Počeci zaštite prirode na području koje danas pokriva Nacionalni park Tara datiraju iz XIX veka. U prvoj šumskoj osnovi za gazdinsku jedinicu Zvezda šume na kanjonskim stranama, planine Zvezde, prema reci Drini i Brusničkom potoku se određuju za zaštitne šume u kojima se zabranjuje i ne planira iskorišćavanje.

Ubrzo posle formiranja Zavoda za zaštitu prirode Srbije (1948. god.), otpočeo je sistematski rad na prostornoj zaštiti prirodnih vrednosti izdvajanjem rezervata. Zavod 1950. godine je doneo rešenja o stavljanju pod zaštitu države šest rezervata na planini Tari i to: “Bilo”, “Brusnica”, “Crvene Stene”, “Crveni potok”, “Ljuti Breg” i “Pod Gorušicom”. Zatim, 1957. godine formira se rezervat „Račanska Šljivovica“, da bi se 1961. godine proglasio i rezervat „Кaraula Štula“. Tokom 1971. godine proglašava se rezervat „Zvezda“ i formira Regionalni park prirode „Zvezda“. Ukupno zaštićena površina u kategoriji rezervata prirode i regionalnog prirodnog parka, krajem 1971. godine iznosila je 2.693,96 hektara.

Prostor Tare Zakonom je proglašen Nacionalnim parkom 13. jula 1981. godine, a 5. oktobra 2015. godine je proširen na 24.991,82 hektara.

Veliki doprinos proglašenju Tare za nacionalni park dali su šumarski stručnjaci Stevan Кolarević, Dragomir Milojković i Dušan Čolić.

Izvor: NP Tara

 

Leave a Comment