NOVI PRAVILNIК O UNUTRŠNJEM REDU I ČUVARSКOJ SLUŽBI

Od 8. decembra 2021. godine u primeni je novi Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi u Nacionalnom parku Tara.

Pravilnik je donet na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 88/19), člana 56. Zakona o zaštiti prirode (“Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16, 95/18 – dr. zakon i 71/21), člana 13. Zakona o nacionalnim parkovima (“Službeni glasnik RS”, br. 84/15 i 95/18 – dr. zakon) i člana 29. Statuta JP “Nacionalni park Tara” Bajina Bašta.

Pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi u Nacionalnom parku Tara regulišu se pravila za sprovođenje propisanog režima zaštite, a naročito: način ponašanja posetilaca i drugih korisnika pri kretanju, boravku i obavljanju poslova na zaštićenom području; način obavljanja delatnosti pri korišćenju prirodnih resursa i prostora za izgradnju objekata; mesta, površine i objekti u kojima se zbog očuvanja divljih biljaka i životinja i drugih vrednosti ograničava kretanje ili zabranjuje i ograničava obavljanje određenih radnji, kao i trajanje tih mera; vrste divljih biljaka i životinja čije je korišćenje, odnosno branje, sakupljanje i izlov ograničeno, kao i način i uslovi obavljanja tih radnji; uslovi zaštite prilikom obavljanja naučnih istraživanja i obrazovnih aktivnosti; mesta i uslovi za odlaganje otpada; način održavanja urednosti i čistoće zaštićenog područja; postupak izdavanja saglasnosti i drugih akata korisnicima od strane upravljača; način i organizacija čuvarske službe, čuvanja zaštićenog prirodnog dobra, oprema i sredstva neophodna za čuvanje i održavanje; način sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara, drugih elementarnih nepogoda i udesa, u Nacionalnom parku Tara.

Ceo pravilnik možete pročitati ovde.

Izvor: NP Tara

Leave a Comment