Na Zlatibor stiglo još 8 jedinki jelena

Na Zlatibor je stiglo još 8 jedinki jelena: pet košuta, dva mužjaka i jedan špizer. Oni će zajedno sa još nekoliko jedinki koje su dopremljene u januaru i martu iz repro centra biti pušteni na leto.

– Sada ukupno imamo 44 jedinke jelena koji žive na Zlatiboru, a planirano je da u naredne tri godine taj broj bude 100, ne računajući prinove. Ima malo više košuta. Imamo i jedno prošlogodišnje tele, a na nalost dve smo jedinke zimus izgubili. Jednu košutu su ubili psi lutalice, a jednog mladog jelena je na hranilištu ubio jači mužjak – kaže Goran Radović, upravnik lovišta Zlatibor.

On očekuje da će se u repro centru najkasnije za tri meseca formirati jedno krdo i čim se to dogodi biće pušteni.

– Počela je nova trava, jeleni slabije dolaze na hranilice izvan ograda repro centra, a košute traže gde će da se otele. Mi ih pratimo. Jedina veća opasnost im je od vuka, a za svaki krivolov kazne će biti ogromne – dodao je Radović.

Autor: LZS

Leave a Comment