Na teritoriji opštine Čajetine kreće primarna selekcija otpada

Projekat primarne selekcije otpada sredinom avgusta zaživeće na teritoriji opštine Čajetina. Prema rečima Vere Blagojević, rukovodioca komunalne službe u KJP “Zlatibor”, tada će prvih 107 domaćinstava dobiti nove kante za odvajanje otpada.

– Početkom realizacije ovog projekta “Odvajamo” na teritoriji opštine Čajetina prestaje se sa korišćenjem kontejnera na javnim površinama – rekla je Vera Blagojević.

Marija Jeremić, pomoćnik predsednika opštine Čajetina, na svečanosti povodom početka projekta, kaže da je ovaj projekat primarne selekcije otpada nešto čemu se teži već godinama i da se lokalna samouprava na čelu sa КJP “Zlatibor” Čajetina, uveliko pripremala.

– Podržani od strane Švedske vlade, Stalne konferencije gradova i opština, nadležnog ministarstva, sada mogu da kažem da je početak realizacije ovog važnog koraka u očuvanju životne sredine došao. Cilj nam je da razdvajanjem otpada na mestu nastanka na suvi i mokri, povećamo količine suvog otpada i na taj način smanjimo količine koje završavaju na deponiji – izjavila je Jeremić.

Кroz ovaj projekat Opštini Čajetina donirana je komunalna oprema u vidu 5.936 plavih kanti zapremine 240 litara za sakupljanje reciklabilnog toka otpada, 40 žutih kontejnera zapremine 1,1 m3 namenjenih za sakupljanje stakla, auto-smećara kapaciteta 16 m3, kao i pomoć u sprovođenju kampanje informisanja građana o primarnoj selekciji otpada.

Antoan Avinjon, programski menadžer za zaštitu životne sredine Кancelarije EU u Srbiji, izjavio je da nakon tri godine od početnih aktivnosti po ovom projektu stanovnici opštine Čajetina dobijaju mogućnost da na mestu nastanka otpada odvajaju onaj koji će lokalno komunalno preduzeće prikupiti i ponuditi na tržištu sekundarnih sirovina od čega će lokalna samouprava još i zaraditi.

– Opština Čajetina je jedan od pionira u Srbiji upravljanja otpadom kada su se 2011. godine priključili osnivačima Regionalne sanitarne deponije Duboko. I, evo, nakon 11 godina, ponovo ste u prilici da budete pioniri u razdvajanju otpada u Srbiji – rekao je Avinjon.

Državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Ivana Hadži Stošić je navela podatak da u opštinama u kojima se sprovodi ovaj projekat godišnje se generiše oko 215 tona otpada, i cilj ovog projekta je da se u naredne dve godine reciklira 30 tona otpada sa deponija.

Maskota ovog projekta je Narcisa.

Autor: LZS, foto: Opština Čajetina

Leave a Comment