NA TARI ZABELEŽENA NOVA VRSTA PTICE ZA SRBIJU

Tokom redovnog praćenja seobe i prstenovanja ptica, 7. oktobra, uhvaćena je nova vrsta ptice za Srbiju. Radi se o sibirskoj plavorepki (Tarsiger cyanurus).

Ova vrsta je veoma redak gost u karpatskom basenu. Do sada je hvatana svega nekoliko puta u Sloveniji, Mađarskoj, Rumuniji. Ornitolozi Nenad Spremo i Dejan Đapić uhvatili su jedan mladi primerak ove prelepe ptičice u ornitološku mrežu.

Ptica je uhvaćena na Tari prilikom redovnog monitoringa i prstenovanja, koja već nekoliko godina zajedno realizuju biolozi NP Tara i ornitolozi Prirodnjačkog muzeja iz Beograda i Društva za zaštitu i proučavanje ptica. Tokom prethodnih godina prstenovano je nekoliko hiljada ptica, ali je ovo najzanimljivija vrsta koja je do sada registrovana.

Izvor NP Tara

Leave a Comment