Konkurs: MESTO I ULOGA GUSALA U ŽIVOTU NAŠEG NARODA

Udruženje za očuvanje gusala i narodne tradicije „Pravo u žicu“ Užice u saradnji sa PSUSS „Sveta Srbija“ i RCU Užice raspisuje КONКURS: “MESTO I ULOGA GUSALA U ŽIVOTU NAŠEG NARODA” – 25.03. – 17.05.2024.

1. Teme i nominacije konkursa u 2024. godini
• Nominacija za literarne radove
• Nominacija za likovne radove

2. Cilj konkursa
Duhovno, moralno i patriotsko vaspitanje dece i omladine, očuvanje tradicionalnih vrednosti i važnosti gusala, koje nose epitet „svetog“ instrumenta, zbog svog nemerljivog značaja za srpski narod i srpsku kulturu kroz vekove, kao čuvari srpske istorije.

3. Uzrast učenika
o Prva grupa: od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
o Druga grupa: od petog do osmog razreda osnovne škole
o Treća grupa: učenici srednje škole

4. Uslovi konkursa
Na konkursu mogu učestvovati svi učenici osnovnih i srednjih škola Zlatiborskog okruga, Ivanjice i Lučana.

a) uslovi za literarni konkurs
• U izbor ulaze samo besede pisane na zadatu temu koje nisu objavljivane
• Dužina teksta mora biti najmanje jedna strana A4 formata, veličina slova 12, font Times New Roman (po šabloni koji se nalazi u prilogu)

b) uslovi za likovni konkurs
• Rad na zadatu temu uraditi na listu bloka 4 ili 5, tehnikom po izboru

Uz slanje radova obavezno je poslati i popunjen formulare i saglasnosti, koji se nalaze na kraju ovog dokumenta.
Organizator se obavezuje da sve podatke učesnika koristi isključivo za obaveštavanje u slučaju da je učenik dobitnik nagrade, a u javnom objavljivanju rezultata konkursa da napiše ime učenika, razred, školu i grad.
Dostavljeni materijal se ne vraća autorima.

Кrajnji rok za prijem radova je 17.05.2024.
Radovi u okviru literarnog konkursa šalju se na mejl adresu: literarni.pravouzicu@gmail.com
Radovi u okviru likovnog konkursa dostavljaju se:
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju RCU, Nemanjina 52, 31000 Užice

Leave a Comment