Izgradnja „Sjeničke kuće“ u završnoj fazi

SJENICA – Etno-turistički kompleks „Sjenička kuća“ je u završnoj fazi radova. Ostaju fasadni i keramički radovi unutar objekta, zatim sledi opremanje enterijera i oktup eksponata. Objekat ima 700 m2, a planirano je grejanje toplotnim pumpama koje je ekološki najčistija metoda grejanja.

– Za izrgadnju celokupnog objekta do sad je potrošeno 24.470.000 dinara, od sredstava dobijenih na konkursima, odnosno na pozivima Ministarstva trgovine, turzima i telekomunikacija, a i od resornog ministarstva je ovaj projekat podržan – istakao je direktor Turističke organizacije Sjenica Mihailo Tripković.

Etno-turistički kompleks „Sjenička kuća“ predstavlja reprezentativan objekat sjeničke kuće sa kraja 19. veka i početka 20. veka. Predstavlja repliku tradicionalne sjeničke kuće onakve kako je ona zapravo i izgledala iz tog vremenskog perioda i u kakvoj su živeli naši preci. Ono što je karakteristično za nju je tip gradnje, a njena namena će u budućnosti biti multifunkcionalna.

Jedan deo objekta će predstavljati galeriju, a imaće i mali muzejski depo, u jednom delu će imati dve postavke, odnosno dve sobe koje će biti opremljene u tradionalnoj kulturi ovog kraja. Jedna soba će biti opremljena u tradicionalnom bošnjačkom folkloru, a druga onako kako je u to vreme živela jedna srpska porodica.

„Sjenička kuća“ se nalazi u strogom centru grada na slobodnoj površini gde je inače urbanističkim planom predviđena izgradnja takvog objekta koji će doprineti ulepšanju grada.

Izvor: TV Sjenica i sajt Opštine Sjenica

Leave a Comment