Cilj je sprovesti Lokalni plan upravljanja otpadom

Jedan od glavnih ciljeva opštine Čajetine jeste da postane prva ekološka lokalna zajednica na teritoriji Srbije. U tom cilju je donela Lokalni plan upravljanja otpadom u saradnji sa komunalnim javnim preduzećima, inspekcijama i drugim opštinskim organima.

Opština Čajetina ima 16.156 stanovnika, ali svake godine Zlatibor poseti 250.000 do 300.000 turista, koji ostvare preko milion noćenja, pa sam proces upravljanja otpadom nije nimalo lak. Mesečno se prosečno sakupi od 650 do 700 tona otpada, a najviše u letnjem periodu – oko 1.000 tona, dok najmanje u martu – oko 450 tona. Najviše se otpada sakupi u vreme praznika. Prema podacima Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Duboko” u Užicu, Čajetina je po količini deponovanog otpada na teritoriji koju pokriva ovaj centar na trećen mestu, iza Čačka i Užica.

Jedan od važnih nosilaca obaveza ka ekološkoj opštini je Javno komunalno preduzeće „Zlatibor“. Direktor tog preduzeća Srđan Pantović kaže da bi opština Čajetina postala ekološka opština ima puno predouslova da opština mogla da funkcioniše kao ekološka opština.

Sprovođenjem ovog Plana o upravljanjem otpadom na teritoriji opština Čajetina pružamo naš doprinos održivom društvenom razvoju. Plan je fokusiran na sprečavanje stvaranja otpada, sigurno upravljanje svim vrstama otpada i ponovno korišćenje otpada kao resursa – kaže Pantović.

On kaže da je tim za izradu plana uzeo u obzir sve specifičnosti opštine Čajetina i sugestije koje su dobili u otvorenom dijalogu sa velikim brojem zainteresovanih grupa, stanovnika i turista, a sve uz domaće i strane konsultante.

U svojim strateškim i razvojnim dokumentima postavili smo ambiciozan cilj da postanemo ekološka opština. Pod tim podrazumevamo da uspostavimo potpunu kontrolu nad svim vrstama otpada na celokupnoj teritoriji opštine – rekao je Pantović

Ciljevi su:

– izgradnja reciklažnog dvorišta i reciklažnih ostrva;

– upostavljanje primarne selekacije otpada na celoj teritoriji opštine;

– izgradnja sistema za bezbedno upravljanje otpadom koje pripada posebnim tokovima i

– stalna edukacija stanovništva o uticaju otpada na čoveka i životnu sredinu.

Mi se pridržavamo Lokalnog plana upravljanja otpadom, a to znači da imamo više aktivnosti koje su predviđene. Jedna od preduslova je uvođenje primarne selekcije otpada u kojoj učestvuje KJP „Zlatibor“. Da bismo uspeli da krenemo u taj projekat primarne selekcije preduzeće mora da ojača i kadrovske i tehničke kapacitete. Prethodnih godina u tome smo uspeli, ali i još uvek radimo na tome – rekao je Pantović.

Početni korak, koji doprinosi ostvarenju zadatih ciljeva, jeste izgradnja modernog reciklažnog dvorišta i uspostavljanju funkcionalnog sistema primarne selekcije otpada na mestu nastanka.

Izgradnja reciklažnog dvorišta je jedna velika investicija. Trenutno se radi na izgradnji velikog objekta na Zlatiboru gde bismo objedinili sve službe na jednom mestu. U toku je projektovanje reciklažnog dvorišta i transefer stanice na Zlatiboru. To je objekat koji će delimično služiti i građanima, koji će moći da odlože posebne vrste otpada na tom mestu i kao pretvor komunalnog otpada za Regionalni centar za upravljanje otpada „Duboko“ – kaže direktor KJP „Zlatibor“.

Kao najbitnije direktor Srđan Pantović ističe da opština zvanično nema divljih deponija i da je opština Čajetina jedna od retkih opština u Srbiji koja je pokrila celu svoju teritoriju sa organizovanim sakupljanjem otpada.

U tom cilju prethodne i ove godine je nabavljeno dosta mehanizacije.

–  Mi za ovaj obim posla imamo dovoljno meghanizacije, ali širimo posao iz godinu i godinu naročito kada je reč o čistoći i zelenilu, a počeli smo da radimo puteve i zimsko održavanja. U odnosu na pre sedam do osam godina obim poslova smo povećali deset puta. Naravno, to sve ide u skladu i sa povećanjem broja turista na Zlatiboru. To je deo puta da postanemo ekološka opština – rekao je Pantović.

Ključne poruke, kaže Pantović, koje žele da pošalju su:

„Zlatibor je turistička „zelena“ destinacija, svaki pojedinac bi trebalo da da svoj doprinos da tako i ostane“.

„Opština Čajetina ostvaruje najbolje rezultate u pogledu količine prikupljenog otpada a nivou čitave države.“

„Opština Čajetina ima cilj da poveća kvalitet prikupljenog otpada.“

“Opština Čajetina unapređuje sistem prikupljanja otpada u seoskim naseljima uvođenjem novih kontejnera i kompostiranja.“

Autor: LZS

Zahvaljujemo se KJP „Zlatibor“ na saradnji

Tekst je deo projekta – Čajetina, prva ekološka opština u Srbiji: „OKOLINA ČISTA ZA MILION TURISTA“. Projekat sufinansira Opština Čajetina.

Leave a Comment