Za 51 posto manje turista 2020. godine u odnosu na prethodnu

Доласци домаћих и иностраних туриста, укупно и по врстама туристичких места

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2020. године у Републици Србији боравило је укупно 1.820.021 туриста, што је за 51 % мање у односу на период јануар-децембар 2019. године), од чега је домаћих било 1.374.310 (25 % мање у односу на период јануар-децембар 2019.) или 76 % од укупног броја гостију, а иностраних 445.711 (- 76 %), односно 24 % од укупног броја гостију. Ови подаци не обухватају податке за територију АП Косово и Метохија.

Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места

  Укупно %

2020/2019.

Домаћи туристи %

2020/2019.

Страни туристи %

2020/2019.

Република Србија 1.820.021 51 % 1.374.310 25 % 445.711 76 %
Београд-градска насеља 313.753 – 74 % 93.172 – 49 % 220.581 – 78 %
Нови Сад-градска насеља 70.875 – 65 % 37.212 – 47 % 33.663 – 75 %
Бањска места 522.947 – 22 % 491.879 – 10 % 31.068 – 75 %
Планинска места 460.892 – 28 % 407.375 – 19 % 53.517 – 61 %
Остала туристичка места 373.923 – 53 % 283.841 – 37 % 90.082 – 74 %
Остала места 77.631 – 55 % 60.831 – 32 % 16.800 – 80 %

Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места

У периоду јануар-децембар 2020. године остварено је укупно 6.201.290 ноћења (што је за 38 % мање у односу на период јануар-децембар 2019. године), од чега су домаћи туристи остварили 4.936.732 ноћења (19 % мање у односу на 2019. годину), што чини 80% од укупног броја остварених ноћења, а инострани 1.264.558 (- 68 %) или 20% од укупног броја остварених ноћења.

Мерено бројем остварених ноћења, домаћи гости су највише боравили у бањским местима (42 %), затим следе планинска места (31 %). Инострани гости највише су боравили у Београду (46 %), затим следе Остала туристичка места (19 %), итд.

Табела 2. Остварена ноћења по врстама туристичких места

  Укупно %

2020/2019.

Домаћи туристи %

2020/2019.

Страни туристи %

2020/2019.

Република Србија 6.201.290 38 % 4.936.732 – 19 % 1.264.558 68 %
Београд-градска насеља 865.530 – 65 % 288.843 – 23 % 576.687 – 73 %
Нови Сад-градска насеља 169.429 – 57 % 89.357 – 31 % 80.072 – 70 %
Бањска места 2.184.602 – 21 % 2.075.951 – 14 % 108.651 – 69 %
Планинска места 1.747.172 – 24 % 1.530.741 – 20 % 216.431 – 43 %
Остала туристичка места 1.031.807 – 39 % 788.763 – 20 % 243.044 – 66 %
Остала места 202.750 – 50 % 163.077 – 29 % 39.673 – 78 %

 Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у периоду јануар-децембар 2020. године највише су боравили у Врњачкој бањи (668.635 ноћења, што је 14 % мање у односу на период јануар-децембар 2019. године), затим следе Сокобања, Златибор, Копаоник, Београд итд.

Изабрана места Ноћења домаћих туриста % 2020/2019.
Врњачка Бања 668.635 – 14 %
Сокобања 642.568 + 19 %
Златибор 510.438 – 17 %
Копаоник 339.021 – 24 %
Београд 288.843 – 23 %
Дивчибаре 158.210 – 7 %
Тара 141.358 –  47 %
Бања Врдник 86.722 – 6 %
Стара Планина 80.093 + 29 %
Бања Горња Трепча 73.853 – 29 %

Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима 

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у периоду јануар-децембар 2020. године највише су боравили у Београду (576.687 ноћења, 73 % мање у односу на период јануар-децембар 2019. године), затим следе Копаоник, Нови Сад, Златибор, Врњачка бања итд.

Изабрана места Ноћења страних туриста % 2020/2019.
Београд 576.687 – 73 %
Копаоник 93.017 – 24 %
Нови Сад 80.072 – 70 %
Златибор 64.609 – 59 %
Врњачка Бања 29.603 – 78 %
Бања Ковиљача 19.600 – 36 %
Суботица 17.451 – 64 %
Гамзиградска Бања 12.776 + 234 %
Крагујевац 11.200 – 76 %
Стара планина 8.302 – 39 %

Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама

Од иностраних земаља, највећи број ноћења у периоду јануар-децембар 2020. године остварили су туристи из Босне и Херцеговине са 128.020 ноћења, што је 56 % мање у поређењу са периодом јануар-децембар 2019. године), затим следе туристи из Турске, Русије, Црне Горе, Румуније итд.

Земља Ноћења страних туриста % 2020/2019.
Босна и Херцеговина 128.020 – 56 %
Турска 116.061 – 49 %
Руска Федерација 87.634 – 60 %
Црна Гора 78.604 – 66 %
Румунија 76.527 – 60 %
Кина 61.529 – 77 %
Немачка 57.368 – 72 %
Хрватска 55.278 – 72 %
Северна Македонија 53.560 – 65 %
Бугарска 47.054 – 72 %

* Извор: Републички завод за статистику Србије

** За Београд подацима је обухваћена и организациона јединица у саставу железнице која послује као „Кола за спавање и ручавање”.

 

 

 

 

 

Leave a Comment