Obaveštenje o stupanju na snagu Izmena i dopuna pravilnika kojima se bliže uređuje rangiranje licence, visina garancije putovanja i depozita

Budući da su posledice pandemije COVID 19 otežala poslovanje turističkih agencija što se odrazilo na procenu rizika i visinu troškova u postupku izdavanja garancija putovanja, pristupilo se izmeni postojeće regulative … Pročitaj više