Prvi neolitski park u Srbiji

U kanjonu Đetinje, na lokalitetu Staparske banje, nedaleko od originalnog neolitskog naselja Staparska Gradina, počela je izgradnja arheološkog parka “NeoLife”. Park će predstavljati repliku neolitskog naselja, jedinog ove vrste u Srbiji. Biće izgrađeni objekti koji su se koristili za stanovanje u praistorijskim vremenima, ali će se posebna pažnja obratiti i na parterno uređenje, kako bi sveukupno naselje bilo što kvalitetniji prikaz vremena u kojem su na ovim prostorima u tim davnim vremenima živeli užički preci. Arheološka istraživanja su rađena pre nekoliko decenija na lokalilitetu Gradine.

Početak radova označio je gradonačelnik Užica Tihomir Petković, koji je rekao da će buduće naselje osim izložbenog prostora, imati i pokazne radionice za obradu gline, kostiju kamena, onako kako se to radilo u neolitu.

Snežana Milisavljević, menadžerka projekta RRA „Zlatibor“ naglasila je da su se u proteklom periodu ozbiljno pripremali konsultujući stručnu javnost.

– U narednom periodu radićemo i na tome da ovaj naš arheološki muzej bude deo evropske mreže arheoloških muzeja na otvorenom – rekla je Snežana Milosavljević.

Projekat “Neolife” zajedno realizuju Grad Užice, Grad Tuzla, Srednja umetnička škola Užice i Opština Milići, a kofinansira ga Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020. Vrednost ovog projekta je oko 594.000 evra od čega je oko 450.000 evra iz EU, a ostatak obezbeđuju grad Užice i Tuzla i deo sredstava uložiće i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Grad Užice obezbediće infrastrukturu, vodu i kanalizaciju na lokaciji gde se gradi arheološki muzej. Autor projekta je arhitekta Emilija Nikolić.

– Ovaj projekat smo kandidovali za evropsku mrežu kulturnog turizma, koja je inovativni pristup u interpretaciji materijalnog kulturnog nasleđa. Nadam se da ćemo imati priliku i da ga izložimo pred stručnom javnošću u Evropi u oktobru – rekla je Snežana i dodala da su za potrebe realizacije projekta angažovani ljudi iz užičkog kraja i Stapara, koji poznaju zanate koji se odavno ne koriste u gradnji objekata.

Arheološki park će zauzimati površinu od 1.500 m2.

– Dostupne informacije ukazuju da su na ovom lokalitetu postojala četiri objekta gradinskog tipa iz perioda neolita i jedan objekat iz mlađeg, bronzanog doba. Uz građevinske radove kojima je predviđeno postavljanje ovih objekata, uporedo će se raditi i na parternom uređenju lokaliteta kako bi se ambijent prilagodio savremenom prikazu i što verodostojnije dočarao prilike života u neolitskom periodu – rekao je Miroslav Ivanović, menadžer za promociju projekta.

U skladu sa dobrim praksama postojećih arheoloških parkova na otvorenom u zemljama Evropske unije, deo postavki će biti statičnog tipa (lifeseeing koncept), a značajan deo će biti u funkciji animacije posetilaca svih starosnih dobi (lifeparticipating model).

– Naselje će biti spremno da prve posetioce primi već na leto 2020. godine. Do tog perioda, projektni tim će pored izgradnje naselja, koordinirati uspostavljanje postavki i animacijskih sadržaja koji se odnose na obradu gline, kostiju, kamena, kože, pripreme neolitske hrane, procesa isoljavanja i kurseve arheologije za najmlađe. Planirana je organizacija otvorenih dana edukacije za najmlađe, promotivne kampanje na emitivnim turističkim tržištima u okruženju kao i izradu i distribuciju štampanog i audio-vizuelnog materijala u prekograničnom području. Definitivno se radi o specifičnoj kulturnoj i turističkoj ponudi koja bi trebalo da repozicionira grad Užice na turističkoj mapi regiona. Pored toga, i originalno naselje će se pripremiti za posetu, gde se nalaze arheološki ostaci iz doba neolita – rekao je Ivanović i dodao da je cilj da se funkcionisanje naselja uveže u integrisanu ponudu klisure reke Đetinje čija je procedura zaštite kao predela izuzetnih odlika u toku. Jezero Vrutci, manastir Rujno, Donja staparska banja, stara trasa Ćire, ostaci bosanskog i dubrovačkog puta, neolitsko naselje, ribolovni reviri, kupališta, planinarske i biciklističke staze, stara hidrocentrala Pod gradom, Stari grad u Užicu i gradska plaža sastavni su delovi celine na čijem se umrežavanju i intenzivnom aktiviranju konstantno radi.

Autor LZS