Prva radionica u NP Tara: KAKO PREPOZNATI NELEGALNE RADNJE I ZAŠTITA POSETILACA

U Centru za posetioce NP Tara u Bajinoj Bašti, krajem jula, održana je prva radionica u okviru projekta “MOST – Monitoring-Održivost-Saradnja-Tara”. Ovaj projekat realizuje Nacionalni park Tara u saradnji sa Planinarskim klubom Tara i JU za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode “Pećinski park Grabovača” Perušić iz Hrvatske.

Tema prve radionice radionice bile su nelegalne i neodržive aktivnosti i njihove posledice. Radionicu su vodili zaposleni u Nacionalnom parku Tara koji su prisutnima, planinarima PК Tara i predstavnicima Кancelarije za mlade opštine Bajina Bašta, pojasnili kako prepoznati nelegalne aktivnosti i ukazali na to koje su njihove posledice. Onlajn putem radionici su prisustvovale kolege iz Hrvatske predstavnici Pećinskog parka Grabovača, koje su predstavile svoja iskustva na zaštiti i promociji geonasleđa.

Glavni cilj projekta MOST je uspostavljanje mehanizama saradnje sa lokalnom zajednicom radi unapređenja monitoringa nelegalnih i neodrživih praksi u zaštićenim područjima. Realizacijom projektnih aktivnosti biće uspostavljen model po kome akteri iz lokalne zajednice, sprovodeći svoje redovne aktivnosti u zaštićenom području, ujedno i vrše monitoring nad nelegalnim i neodrživim praksama.

Кonkretno, u planu je saradnja sa Planinarskim klubom Tara iz Bajine Bašte i obuka aktivnih članova kluba da prepoznaju nelegalne i neodržive aktivnosti i na odgovarajući način reaguju na njih. Uspostavljanjem ovakvog održivog modela, stvara se mogućnost da i svi ostali akteri iz lokalne zajednice koji svoje aktivnosti obavljaju na zaštićenom području, mogu proći sličnu obuku i na taj način adekvatno reagovati u neželjenim situacijama. Na ovaj način dobijamo mnogo veći broj ljudi koji su sposobni da prepoznaju nelegalne i neodržive prakse u zaštićenom području i da na njih adekvatno reaguju.

Takođe, radiće se na povećanju bezbednosti posetilaca zaštićenog područja kroz stvaranje uslova za uspostavljanje održivog sistema za uređenje, održavanje i korišćenje planinarskih staza.

U saradnji sa PP Grabovača iz Hrvatske radiće se na popularizaciji i vrednovanju geo nasleđa i njegovoj adekvatnoj zaštiti.

Projekat će se realizovati kroz Program grantova za zaštićena područja koji se sprovodi u okviru projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude II, 2019-2022“ koji implementira „WWF Adria“  u partnerstvu sa Parkovima Dinarida – mrežom zaštićenih područja Dinarida. Program finansira „Sida“ Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Izvor: NP Tara

 

Leave a Comment