NP “Tara” obeležava 40 godina postojanja /FOTO i FILM/

Nacionalni park Tara obeležiće 40 godina postojanja, u sredu 17. novembra. U okviru obeležavanja jubileja u hotelu Zepter Drina biće prikazan film o Nacionalnom parku Tara u produkciji “List Rujanski”, promocija monografije – NP Tara 40 godina postojanja i promocija knjige ”Lekovite biljke NP Tara”.

 

– Svi smo na istom zadatku da sačuvamo Taru i njene vrednosti za generacije koje dolaze. Rezultati rada su vidljivi ali su brojni izazovi i dalje prisutni – poručio je direktor NP Tara Dragić Karaklić.

Prostor Tare proglašen je Nacionalnim parkom 13. jula 1981. godine. Nacionalni park Tara sa Parkom prirode Šargan – Mokra Gora, Parkom prirode Zlatibor i Nacionalnim parkom Drina u Republici Srpskoj je predviđen za potencijalni prekogranični rezervat biosfere u okviru UNESKO-vog programa ”Čovek i biosfera”

Na Tari dominiraju mešovite šume smrče, jele i bukve, a specifičnost u odnosu na druge planine Balkanskog poluostrva predstavlja veliki broj reliktnih i endemičnih šumskih vrsta i zajednica.

Na Tari je identifikovano preko 40 lišćarskih, lišćarsko-četinarskih i četinarskih fitocenoza, zatim 1156 vrsta vaskularne flore što čini 1/3 ukupne flore Srbije. Posebnu vrednost i značaj ima Pančićeva omorika.

Prema rezultatima dosadašnjih istraživanja, područje Tare naseljava 59 vrsta sisara, oko 140 vrsta ptica, 12 vrsta vodozemaca, 12 vrsta gmizavaca i 19 vrsta riba. Ovde je nastanjena najveća populacije mrkog medveda u Srbiji, a od 2006. godine vrši se monitoring ove vrste. Najpoznatija vrsta, za koju se može reći da je simbol faune beskičmenjaka Tare je endemorelikt Pančićev skakavac.

Izvor: Prva portal Bajina Bašta i LZS, Film: You tube NP “Tara” u produkciji “List Rujanski”

 

Leave a Comment