Nastavlja se pošumljavanje gradskih površina

Grad Užice je u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i ove godine nastavio akciju pošumljvanja „Udahnimo život prirodi“. Od kraja oktobra do kraja novembra ove godine trebalo bi da se pošumi 9,22 ha na pet parcela grada sa oko 23.000 sadnica crnog bora i belog jasena.

– Pošumljavanje ćemo raditi kroz dva projekta. Jedan projekat se odnosi na sanaciju degradiranih površina i goleti, a drugi na izradi vetrozaštitnih pojaseva. Pre deset dana je počela priprema jedne od većih parcela u naselju Krčagovo kod nove crkve, druga je ova ovde u Ljubanjama, tu su parcele između magistrale i pruge i između šetališta na Gradskoj plaži i magistrale, kao i najveća parcela kod deponije. Vrednost radova iznosi oko 3 miliona dinara, od toga 70 procenata, odnosno 2,1 milion dinara je finansiralo ministarstvo, a ostalo Grad Užice – rekao je Ivan Stanisavljević, zamenik gradonačelnika Užica, a inače po struci ing. šumartsva.

U Ljubanjama se trenutno pošumljava crni bor dvogodišnjim sadnicama, a Stanisavljević kaže da su se za nju odlučili jer crni bor tu raste sam od sebe i uspeva na svim lokalitetima.

– Pored svih mera koje grad Užice preduzima u poboljšanju kvaliteta vazduha, a to su subvecionisanje individiualnih domaćinstava za mere energetske efikasnosti, konverzije kotlarnicae sa mazuta na gas ili pelet, podela sadnica u okviru akcije „16.000 sadnica za 16.000 individualnih ložišta“, pošumaljavanje je jedan od najefikasnijih mera za dugotrajnu popravku kvaliteta vazduha u Užicu – rekao je zamenik gradonačelnika.

U prošloj godini je pošumljenjo 5,22 ha gradske površine i sa ovogodišnjom površinom Užice je jedan od retkih gradova u Srbiji koji je pošumio veću površinu.

Autor LZS

Leave a Comment