Nastavak radova na neolitskom naselju

U klisuri reke Đetinje, u Staparskoj banji, nastavljena je gradnja prvog arheološkog parka na otvorenom, replike neolitskog naselja. Radovi su započeti prošle godine i tu su već nikla drvena, blatom oblepljena i slamom ili daskom pokrivena kuće.

Menadžerka projekta Snežana Milisavljević izjavila je da je ovog proleća zbog virusa korona dinamika radova na izgradnji naselja bila usporena, ali da se sada poslovi nastavljaju.

– Sve se gradi od autentičnih materijala, završavaju i kuće od blata za čiju su izgradnju potrebni odgovarajući vremenski uslovi. Radove izvode radnici ovog kraja koji poznaju stare veštine i zanata. Nakon objekta biće izgrađene figure neolitskog čoveka uz predstavljanje nekih njegovih ritual – rekla je Snežana Milisavljević.

Ovaj arheološki park udaljen je šest kilometara od užičke gradske plaže i do njega se stiže „evropskom zelenom stazom“, šetalištem pored Đetinje, bivšom trasom „ćirine“ pruge. Očekuje se, kad poduhvat bude završen, da to putovanje u davnu prošlost privuče stručnu javnost, škole i druge ekskurzije, kao i da park bude deo evropske mreže muzeja na otvorenom.

Ovaj projekat pod imenom “Neolajf” većim delom je finansiran sredstvima EU kroz Program prekogranične saradnje Srbija-BIH. Učesnici u projektu, u koji se ulaže 600 hiljada evra, jesu gradovi Užice i Tuzla, koja ima sličan park, opština Milići. U projekat je uključena i užička Umetnička škola.

“Neolajf” se radi na osnovu istraživanja obavljenih na obližnjim arheološkim lokalitetima Velike i Male Gradine. Na osnovu toga se podižu objekti za stanovanje kakvi su bili u neolitu, kao i radionice za obradu gline, kostiju, kože, kamena, a s namerom očuvanja nasleđa, razvijanja kulturnog turizma.

Autor: LZS

 

 

Leave a Comment