Na Zlatiboru spremna zimska služba

Prve pahulje na Zlatiboru su već zabelele planinu, a istovremeno se sprema i zimska služba za održavanje puteva. U КJP ”Zlatibor” kažu da su spremni za zimsku sezonu, a smotra mehanizacije i opreme je bila ispred hotela ”Zelenkada”.

Direktor KJP „Zlatibor“ Srđan Pantović je rekao da će zimska služba biti u pripravnosti 24 sata i to od 15. novembra do 15. aprila.

– Vozni park Кomunalnog preduzeća je pre nekoliko dana dobilo dva nova traktora, a u narednom periodu očekujemo i još jedan kamion. Nabavilo smo 4.100 rizle, 600 tona putarske soli, kao i 15 tona  kalcijum-hlorida. Uvećali smo te količine u odnosu na prethodnu godinu, tako da smo spremni za najgoru zimu – rekao je Pantović.

On je dodao daje ukupno 18 vozila angažovanih u zimskoj službi i 35 radnika.

Pored dosadašnjih putnih pravaca uvedena su još četiri nova koje će održavati KJP „Zlatibor“: Sušica – Tripkova, Branešci, Kobilja glava i Smiljanski zakosi.

Pantović je naglasio da će prioritet biti glavne ulice, koje će se čistiti dva sata po prestanku padavina.

Autor LZS

2 thoughts on “Na Zlatiboru spremna zimska služba”

Leave a Comment