Lim dobija plutajuću barijeru za otpad

Opština Priboj dobila je 36 miliona dinara za realizaciju projekta “Izgradnja plutajuće rečne pregrade za prikupljanje ambalažnog otpada i ostalih vrsta otpada u Potpećkom jezeru” od resornog Ministarstva zaštite životne sredine.

– Ukupna vrednost projekta je 45 miliona dinara, od kojih je učešće Opštine Priboj 9 miliona dinara, odnosno 20 procenata. Sredstva su dobijena po javnom konkursu, koji je raspisalo ministarstvo, za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda, kao prirodnih resursa na reci Lim, u 2021. godini. Podržani su projekti za očuvanje kvaliteta voda kao prirodnih resursa, otklanjanje posledica od zagađenja i primene kreativnih mera, i susednih opština, i to Prijepolja sa 15 miliona i Nove Varoši sa 19 miliona dinara – rekao je Marko Janjušević, energetski menadžer u Opštini Priboj.

On je rekao da na ovaj način, sa ukupnim iznosom od 70 miliona dinara, Ministarstvo zaštite životne sredine pomaže lokalne samouprave u rešavanju gorućeg problema sa nakupljanjem otpada sa divljih deponija u okolini reke Lim, te se isti stavlja pod kontrolu.

– Na taj način se štite ekosistem reke, flora i fauna, sprečava se proces oslobađanja štetnih gasova u vazduh, a reka Lim i okolina biće ekološki čistije. Osim ekološkog efekta, stavljanje plutajućeg otpada pod kontrolu, imaće efekat i na lokalni turizam, koji se oslanja na istorijski značaj objekata u neposrednoj blizini, ali i ekonomski efekat. Projektom je planirano da pored sprečavanja daljeg toka otpada, sav prikupljeni otpad se reciklira – kaže Janjušević.

Takođe, Opština Priboj je od istog ministarstva dobila 6,6 miliona dinara za pošumljavanje i zamenu individualnih ložišta na čvrsto gorivo kotlovima na drveni pelet.

Autor: LZS, foto naslovna: Opština Priboj

Leave a Comment