Čajetina prva ekološka opština u Srbiji: OKOLINA ČISTA ZA MILION TURISTA

Opština Čajetina do sada je mnogo uložila i uradila da postane prva ekološka opština u Srbiji. Na tom putu je sve bliža, a šta je sve urađeno i kakav je značaj tog statusa razgovarali smo sa predsednikom Opštine Čajetina Milanom Stamatovićem.

LZS: Opština Čajetina je zacrtala da postane prva ekološka opština u Srbiji. Šta je sve u planu da se uradi da bi se došlo do cilja?

– To je naš strateški cilj i sve što radimo unazad 15 godina je prvenstveno podređeno tome. Jer, ukoliko postignemo sve ostalo a izgubimo zdravu životnu sredinu, ništa nismo uradili. O ekologiji uče deca od najmlađih predškolskih i školskih dana i zato je na nama starijima, pogotovu na nama koje je narod izabrao da u njihovo ime brinemo o opštini Čajetina, da učinimo sve da im ostavimo neku lepšu, zdraviju opštinu.

LZS: Dokle se stiglo u toj realizaciji?

– Građani opštine Čajetina i turisti koji nas u velikom broju posećuju imali su priliku da vide projekte koje smo već završili. Krajem juna ove godine pustili smo u rad Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru, finansirano od strane Opštine Čajetina i Vlade Republike Slovenije, jedno od najsavremenijih u Srbiji i u ovom delu Evrope. Sada se otpadne vode prerađuju i čiste puštaju u reku Obudovicu, koja se uliva u Crni Rzav, a on u Drinu, tako da od ovakvih i sličnih kapitalnih investicija u oblasti ekologije i zaštite životne sredine osim Zlatibora korist ima i mnogo šira teritorija u našem okruženju.

– Na teritoriji opštine Čajetina nema više divljih deponija i kompletan komunalni otpad se odlaže u Regionalnu sanitarnu deponiju Duboko. Izgradnjom takozvanog “reciklažnog dvorišta” biće omogućeno razdvajanje i skladištenje različitih vrsta otpada, poseban tretman njihovog uništavanja, ali i reciklažu i ponovno stavljanje u upotrebu.

– Prilikom projektovanja najveće investicije opštine Čajetina u turizmu, najduže gondole na svetu, Gold gondole, zahtevali smo da se poštuju najstrožiji ekološki standardi. Sama žičara je, sa jedne strane, skratila put od centra Zlatibora do vrha Tornik za nekih 10 kilometara, a sa druge strane na taj način zamenila potrebu da se do tog turističkog bisera Zlatibora ide automobilima. Time je u mnogome smanjena količina štetnih izduvnih gasova u atmosferu. Maksimalno smo sačuvali prirodu na trasi gondole.

– I Turistička organizacija Zlatibor se uključila u ekološke projekte na teritoriji opštine Čajetina tako što od kraja jula realizuje projekat “Pokreni zelenu turu” u okviru koga stanovnici opštine, a prvenstveno turisti koji posećuju Zlatibor i okolinu, imaju mogućnost da našu planinu obiđu potpuno prihvatljivim ekološkim vozilima, na struju, kao i biciklima koji imaju dodatak električne asistencije u vožnji.

 

LZS:  Gde je najveći problem, kada je u pitanju ekologija u opštini Čajetina?

– Urbanizacija centra Zlatibora svakako stavlja neke od izazove održanja ekološki čiste sredine pred nas, ali smo se potrudili da i to svedemo na najmanje moguću meru. Letos smo završili kompletnu rekonstrukciju jezera na Zlatiboru koje se ispunjava izvorskom vodom a istovremeno smo uradili i novi kolektor kojim će se uklanjati potencijalni višak površinskih voda.

– Na mestima koja su određena za investicionu gradnju planski se postavlja građevinski šut radi nivelacije terena, i u trenucima kada neko to zloupotrebi i na takvim mestima baca i drugu vrstu otpada čuvari Parka prirode Zlatibor reaguju i daju nalog da se taj otpad ukloni.

– U planu je da se pored Ribničkog jezera gradi novi centar Zlatibora i uveravam sve građane da smo sve dobro osmislili kako ne bi došlo do bilo kakvih ekoloških problema. Vodosnabdevanje Zlatibora se izmešta na izvorište Sušička vrela, tako da će Ribničko jezero postati sadržaj u funkciji turizma.

 

LZS: Koji će biti efekti kada se opština Čajetina proglasila za prvu ekološku opštinu u Srbiji?

– Zlatibor nije samo vodeća turistička destinacija Zapadne Srbije, već i čitave države, a usuđujem se reči, i regiona. Zbog toga nam je bitno da opština Čajetina radi na uspostavljanju što strožijih ekoloških propisa koji će nam omogućiti da postanemo prva ekološka opština u Srbiji. To nam je bitno i zbog nas samih, da živimo i radimo u zdravoj i očuvanoj sredini, ali i da po osnovu toga de se još veći broj turista odluči za boravak na Zlatiboru i da uživa u prirodnim lepotama sa teritorije cele opštine Čajetina.

Autor: LZS

Zahvaljujemo se Opštini Čajetina i predsedniku Milanu Stamatoviću na saradnji. .

Tekst je deo projekta – Čajetina, prva ekološka opština u Srbiji: „OKOLINA ČISTA ZA MILION TURISTA“. Projekat sufinansira Opština Čajetina

 

 

 

Leave a Comment