Zlatibor više nema problema sa otpadnim vodama

Izgradnjom Postrojenja za preradu otpadnih voda na Zlatiboru podzemne i druge vode na teritoriji opštine Čajetina zaštićene su od zagađivanja, što ide u prilog težnji da se stvori ekološka opština Čajetina i lepše okruženje. A da se ide korak napred govori i činjenica da je se vrše pripreme za izgradnju postrojenja za Čajetinu, Sirogojno i Mačkat.

Zlatibor je turističko mesto prve kategorije i u skladu sa tim treba odgovoriti svim izazvovima, treba ekologiju rešiti u potpunosti, znači da bude čisto, nezagađeno, tako da se fabrika za prečišćavanje voda uklopila tu gde jeste. U Srbiji postoji samo jedna slična fabrika za prečišćavanje otpadnih voda – u Leskovcu – rekao je Miroslav Đokić, direktor JKP “Vodovod Zlatibor”.

Postrojenje za preradu otpadnih voda na Zlatiboru svečano je pušteno u rad 29. juna 2021. godine. Prema rečima Miroslava Đokića voda ima ogroman ekološki značaj ne samo za opštinu Čajetina i Zlatibor, već i za celu Srbiju jer će rešiti problem zagađenja Crnog Rzava i njegove pritoke Obudojevice, ali i kompletnog sliva reke Drine. Postrojenje se nalazi pored toka rečice Obudovice, oko dva kilometra nizvodno od turističkog centra Zlatibora

Ovo je jedan u nizu projekata koji će doprineti da Čajetina postane prva ekološka opština u Srbiji. Ispoštovani su najsavremeniji evropski standardi, sa zatvorenim bazenima, bez neprijatnih mirisa za okolinu. Ovakva postrojenja će u godinama pred nama postati standard i obaveza za sva naseljena mesta – rekao je Đokić.

Postrojenje je izgrađeno zahvaljujući odličnoj saradnji opštine Čajetina i Republike Slovenije, odnosno Centra za međunarodnu saradnju i razvoj, i Vladi Republike Srbije. Počelo je da se gradi 2017. godine, kada je direktor bio sada pokojni Rade Jovanovića, koji je vodio ceo projekat do smrti.

Vrednost izgradnje postrojenja iznosila je 4,6 miliona evra, od čega je iz lokalnog budžeta 3,1 milion, dok je Slovenija, posredstvom Centra za međunarodnu saradnju i razvoj, dala finansijsku pomoć od 1,5 miliona evra. Radovi su izvodili firma „Hidroinženjerig“ iz Ljubljane, dok je „Jedinstvo“ iz Sevojna bilo podizvođač. Oprema za savremeno postrojenje je nabavljena iz Slovenije, nešto iz Nemačke, Austrije.

O tome koliko je bilo teško ući u ovakav jedan od najznačajnijih projekata za Zlatibor i opštinu Čajetinu i o samoj izradi projekta, pre izgradnje, Đokić kaže:

Projekat je finansirala opština. Dobar deo projekta uradila je ozbiljna firma „Ekovodoprojekt“ iz Beograda na čelu sa porodicom Filipović, a „Hidroinženjering“ je nosilac projekta. Za izradu projekta je potrebno puno toga, prvenstveno tu mislim na određena istraživanja da bi se imali svi parametri u raznim vremenskim periodima koje su količine voda, kakve su i tek onda može da se projektuje. Najlakše je projektovati građevinski deo, ali mora da se ispuni puno drugih stvari koji utiču na projekat. Teško je reći da li izrada projekta traje tri meseca ili šest, da li godinu dana, a potrebne su određene saglasnosti, građevinska dozvola, tek tada je celina prve faze završena.

Kako funkcioniše ovo Postrojenje direktor “Vodovod Zlatibor” kaže da su sve otpadne vode na Zlatiboru dovedene kolektorom do postrojenja.

Sve otpadne vode su dovedene kolektorom do postrojenja, uvode se u prostrojenje i tu se prečišćavaju. Novo postrojenje za preradu otpadnih voda na Zlatiboru radi na principu takozvanih SBR bazena u koji se pune otpadnom vodom. Ona se kasnije prečišćava i iz nje se odvaja otpadni mulj. Odvaja se kišna kanalizacija i ispušta se u reku Obudovica,, koja se uliva u Crni Rzav a on u Drinu, tako da imamo višestruku dobit – imaćemo čist Zlatibor, čiste reke i nećemo zagađivati drinski sliv. Imaju nus proizvodi i oni će biti deponovani na određenom mestu gde to odredi opština – pojasnio je Đokić.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je pravljeno za Zlatibor i projektovano je za 15 hiljada korisnika. Ostavljena je mogućnost, ako se broj korisnika povećava da se to postrojenje širi.

Tadej Bašković, v.d. direktora Centra za međunarodnu saradnju i razvoj iz Slovenije rekao je da je zaštita životne sredine sve važnija tema zbog čega Republika Slovenija podržava takve projekte u okviru međunarodne saradnje.

Postojanje postrojenja za prečišćavanje vode doprineće smanjenju zagađenja životne sredine, posebno vodotoka, povećaće zdravstvenu bezbednost stanovništva i na kraju, ne najmanje važno, omogućiće razvoj opštine i regije – kaže Tadej Baškovič.

Direktor Hidroinženiringa Boris Savnik istakao je da je izgrađeno moderno postrojenje koje će funkcionisati na principu savremenog biološkog plana.

Ugrađena je oprema renomiranih zapadno-evropskih proizvođača i radiće u automatskom režimu sa daljinskim nadzorom. Stepen prečišćavanja vode biće u skladu sa evropskim direktivama za šta je obezbeđena i savremena laboratorija – rekao je Boris Savnik.

Ambasador Slovenije Damjan Bergant kaže da je veoma važno da naš zajednički region bude uređen po evropskim standardima, u čemu zaštita životne sredina predstavlja jedan od najbitnijih elemenata.

NOVA POSTROJENJA

Pored Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru opština Čajetina planira izgradnju još tri ista takva za Čajetinu, Mačkat i Sirogojno. Postrojenje za Čajetinu bi bilo u Sušici, jer je skupo prepumpavati otpadne vode iz Čajetine.

Za Sirogojno je urađeno idejno rešenje za produženje postojećeg kanalizacionog kolektora i izgradnju postrojenja kapaciteta 2.000 ekvivalent stanovnika i u toku je procedura pribavljanja lokacijskih uslova. Pored toga, u Sirogojnu postoji mogućnost gradnje jednog hotela i da se očekuje još veći razvoj seoskog turizma.

Ove godine urađeno je i idejno rešenje za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda u Mačkatu. Postrojenje će biti kontinualnog tipa i kapaciteta 4350 ekvivalent stanovnika, od kojih je 900 ES fekalna kanalizacija (komunalne vode iz domaćinstava) i 3450 ES industrijska otpadna voda iz klanica i objekata za preradu mesa. Važno je i reći da će izgradnja postrojenja obavezati sve proizvođače i prerađivače mesa na predtretman otpadnih voda pre ispuštanja u javnu kanalizacionu mrežu, što sanitarni propisi već i i nalažu.

–  Zlatibor je turističko mesto prve kategorije, puno se gradi, ima puno gostiju, razvija se turizam i logično je da se infrastrukturna pitanja rešavaju, da građanstvo, svi hoteli, svi gosti imaju dovoljno vode i sve što je neophovno. Samim tim mora se rešavati pitanje otpadnih voda i ovo je trajno dobro rešenje – zaključio je Đokić.

Prema nekim podacima Srbiji je potrebno oko 300 ovakvih postrojenja.

JKP “VODOVOD ZLATIBOR”

Javno komunalno preduzeće „Vodovod Zlatibor“ osnovano je 2017. godine, tako što je podeljeno dotadašnje Komunalno preduzeće na dve celine. Osnovna delatnost je prerada vode, distribucija, izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, poslovi na izgradnji postojenja za preradu otpadne vode i niz drugih.

Reč je o savremenom preduzeću koje je osposobljeno da brzo reaguje i otklanja i najveće kvarove. Tokom prošle godine, kada je u decembru došlo do pucanja magistralnog voda kod hotela „Tornik“ na Zlatiboru, i pored toga što je u pitanju bio veliki krvar, uz maksimalno angažovanje ljudi, tehnike, svih rapoloživih snaga kojima su raspolagali „Vodovod Zlatibor“ i Komunalno uspeli su da potrošačima obezbede vodu. Raspolažu dobrom i savremenom opremom i uvek su spremni da priteknu u pomoć kada neko od preduzeća u okruženju iz Bajine Bašte, Užica, Nove Varoši ima neki problem.

Autor: LZS

Zahvaljujemo se JKP “Vodovod Zlatibor” na saradnji.

Tekst je deo projekta – Čajetina, prva ekološka opština u Srbiji: „OKOLINA ČISTA ZA MILION TURISTA“. Projekat sufinansira Opština Čajetina

 

 

Leave a Comment