ZAPOČELA REALIZACIJA PROJEКTA “MOST”

U Nacionalnom parku Tara započela je realizacija projekta “MOST – Monitoring-Održivost-Saradnja-Tara” koji se realizuje u saradnji sa Planinarskim klubom Tara i JU za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode “Pećinski park Grabovača” Perušić iz Hrvatske.

lavni cilj projekta MOST je uspostavljanje mehanizama saradnje sa lokalnom zajednicom radi unapređenja monitoringa nelegalnih i neodrživih praksi u zaštićenim područjima. Realizacijom projektnih aktivnosti biće uspostavljen model po kome akteri iz lokalne zajednice, sprovodeći svoje redovne aktivnosti u zaštićenom području, ujedno i vrše monitoring nad nelegalnim i neodrživim praksama.

Кonkretno, u planu je saradnja sa Planinarskim klubom Tara iz Bajine Bašte i obuka aktivnih članova kluba da prepoznaju nelegalne i neodržive aktivnosti i na odgovarajući način reaguju na njih. Uspostavljanjem ovakvog održivog modela, stvara se mogućnost da i svi ostali akteri iz lokalne zajednice koji svoje aktivnosti obavljaju na zaštićenom području, mogu proći sličnu obuku i na taj način adekvatno reagovati u neželjenim situacijama. Na ovaj način dobijamo mnogo veći broj ljudi koji su sposobni da prepoznaju nelegalne i neodržive prakse u zaštićenom području i da na njih adekvatno reaguju.

Takođe, radiće se na povećanju bezbednosti posetilaca zaštićenog područja kroz stvaranje uslova za uspostavljanje održivog sistema za uređenje, održavanje i korišćenje planinarskih staza.

U saradnji sa PP Grabovača iz Hrvatske radiće se na popularizaciji i vrednovanju geo nasleđa i njegovoj adekvatnoj zaštiti.

Projekat će se realizovati kroz Program grantova za zaštićena područja koji se sprovodi u okviru projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude II, 2019-2022“ koji implementira WWF Adria u partnerstvu sa Parkovima Dinarida – mrežom zaštićenih područja Dinarida. Program finansira SIDA – Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Cilj programa je da pomogne zaštićenim područjima i institucijama da unaprede saradnju sa lokalnim zajednicama, povećaju svoju ulogu u lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju, te da budu više vrednovani i podržani od strane svojih lokalnih zajednica.

Pored Nacionalnog parka Tara projekti će biti implementirani i u sledećim zaštićenim područjima u regionu Dinarida: Park prirode Piva u saradnji sa Tivatskim Solilima, Park prirode Orjen, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore u saradnji sa NP Sutjeska iz Bosne i Hercegovine, Specijalni rezervat prirode Obedska bara u saradnji sa Parkom Tivoli, Rožnik i Šišenski Hrib iz Slovenije, Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje kojim upravlja JP Vojvodinašume i NP Mavrovo iz Sjeverne Makedonije.

Naziv projekta: MOST – Monitoring-Održivost-Saradnja-Tara

Period realizacije: 01.03-31.12.2021.

Ukupna vrednost projekta: 9.900,00 EUR

Sufinansirano od Mreže zaštićenih područja Parkovi Dinaridi: 6.930 EUR

Nosilac projekta: JP „Nacionalni park TARA“

Partneri: Planinarski klub TARA i J.U. Pećinski park GRABOVAČA, Perušić – Hrvatska

Izvor: NP Tara

Leave a Comment