(VIDEO) Nova turistička atrakcija: “Tragovima Maršala”

Turistička organizacije Užica uzela je učešće u Projektu “Tragovima Maršala”, koji se realizuje u okviru regionalne rute Put balkanskih spomenika (Balkan Monumental Trail), a koji se odnosi na spomenike Drugog svetskog rata sa fokusom na futurističke spomenike.

Put balkanskih spomenika je jedan od segmenata regionalnog projekta za razvoj i promociju turizma kroz zajedničke regionalne kulturne i avanturističke rute, a čiji je cilj da doprinese rastu i konkurentnosti šest ekonomija zapadnog Balkana. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Regionalni savet za saradnju (RCC). U Srbiji projekat “Tragovima Maršala” realizuje “Centar za istraživanja i studije turizma” iz Novog Sada.

Ideja projekta je da se napravi ekonomski održiva turistička ruta koja će povezati značajne lokalitete iz Drugog svetskog rata u tri zemlje u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Herecegovini. Pored ekonomskog značaja, projekat ima i aspekt udruživanja stanovnika tri bivše Jugoslovenske države koji će zajednički raditi na valorizaciji i stvaranju turističkog proizvoda na osnovu spomenika i memorijalnih kompleksa iz Drugog svetskog rata.

Novoformirana kulturna ruta obuhvata u Srbiji spomenike Sremski front (Šid)
Kosmaj (Mladenovac) i Kadinjača (Užice).

U BiH to su Sarajevo (Spomen park Vrace), Foča (Tjentište, Nacionalni park Sutjeska), Prijedor (Nacionalni park Kozara), Mostar (Partizansko groblje)
i Zenica (Smetovi).
U Crnoj Gori su to spomenici Trebjesa (Nikšić), Jasikovac (Berane) i Žabljak.

Izvor TO Užice

 

Leave a Comment