Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2020. godine*

U periodu januar-jun 2020. godine u Republici Srbiji boravilo je ukupno 780.785 turista, što je za 53 % manje u odnosu na isti period prošle godine. Domaćih turista bilo je 515.164 (42 % manje u odnosu na period januar- jun 2019.) ili  66 % od ukupnog broja gostiju, a inostranih 265.621 (65 % manje u odnosu na isti period prošle godine).

U periodu januar-jun 2020. godine ostvareno je ukupno 2,536.432 noćenja (što je za 44 % manje u odnosu na period januar-jun 2019. godine).

Iako i dalje govorimo o padu turističkog prometa, podaci za jun mesec, u odnosu na maj, ulivaju nadu. U Srbiji je u junu ove godine, u odnosu na jun 2019. godine, broj noćenja domaćih turista manji za 17%, što je značajno manji pad u odnosu na maj, kada je pad domaćih turista bio čak 76%.

Domaći turisti su u junu najviše bili zainteresovani za banjska i planinska mesta – Vrnjačku banju, Sokobanju, Zlatibor, Taru, Divčibare, Kopaonik i dr.

Prema podacima lokalnih turističkih organizacija, veliko je interesovanje domaćih turista za odmor u Srbiji, što bi trebalo da pokažu i statistički podaci za mesec jul.

Podsećamo da treba biti odgovoran i pridržavati se svih epidemioloških mera u cilju zaštite i sprečavanja širenja virusa COVID-19.

Dolasci domaćih i inostranih turista, ukupno i po vrstama turističkih mesta

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu januar-jun 2020. godine u Republici Srbiji boravilo je ukupno 780.785 turista, što je za 53 % manje u odnosu na period januar- jun 2019. godine), od čega je domaćih bilo 515.164 ( 42 % manje u odnosu na period januar- jun 2019.) ili  66 % od ukupnog broja gostiju, a inostranih 265.621 ( – 65 %), odnosno 34 % od ukupnog broja gostiju. Ovi podaci ne obuhvataju podatke za teritoriju AP Kosovo i Metohija.

Tabela 1. Broj turista po vrstama turističkih mesta

Ukupno %

2020/2019.

Domaći turisti %

2020/2019.

Strani turisti %

2020/2019.

Republika Srbija 780.785 53  % 515.164 42 % 265.621 65 %
Beograd-gradska naselja 179.126 – 65 % 42.195 – 50 % 136.931 – 68 %
Novi Sad-gradska naselja 32.120 – 64 % 15.761 – 55 % 16.359 – 70 %
Banjska mesta 162.429 – 40 % 144.573 – 36 % 17.856 – 60 %
Planinska mesta 225.528 – 35 % 187.305 – 33 % 38.223 – 39 %
Ostala turistička mesta 151.692 – 59 % 102.327 – 55 % 49.365 – 64 %
Ostala mesta 29.890 – 55 % 23.003 – 41 % 6.887 – 75 %

Noćenja domaćih i stranih turista po vrstama turističkih mesta

U periodu januar-jun 2020. godine ostvareno je ukupno 2,536.432 noćenja (što je za 44 % manje u odnosu na period januar-jun 2019. godine), od čega su domaći turisti ostvarili                  1,807.734 noćenja ( 36 % manje u odnosu na prošlu godinu), što čini 71 % od ukupnog broja ostvarenih noćenja, a inostrani 728.698 ( – 57 % ) ili 29 % od ukupnog broja ostvarenih noćenja.

Mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći gosti su najviše boravili u planinskim mestima         ( 42 % ), zatim slede banjska mesta ( 32 %). Inostrani gosti najviše su boravili u Beogradu         ( 45 % ), zatim slede planinska mesta ( 23 %), itd.

Tabela 2. Ostvarena noćenja po vrstama turističkih mesta

Ukupno %

2020/2019.

Domaći turisti %

2020/2019.

Strani turisti %

2020/2019.

Republika Srbija 2,536.432 44 % 1,807.734 – 36 % 728.698 57 %
Beograd-gradska naselja 455.611 – 58 % 130.831 – 22 % 324.780 – 64 %
Novi Sad-gradska naselja 59.043 – 65 % 26.738 – 56 % 32.305 – 70 %
Banjska mesta 637.460 – 41 % 575.002 – 39 % 62.458 – 52 %
Planinska mesta 935.688 – 28 % 764.918 – 31 % 170.770 –  14 %
Ostala turistička mesta 372.830 – 51 % 252.568 – 46 % 120.262 – 58 %
Ostala mesta 75.800 – 50 % 57.677 – 40 % 18.123 – 68 %

Tabela 3. Ostvarena noćenja domaćih turista u izabranim turističkim mestima

Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći turisti u periodu januar-jun 2020. godine najviše su boravili na Kopaoniku (205.077 noćenja, što je 31 % manje u odnosu na period januar-jun 2019. godine), zatim slede Zlatibor, Vrnjačka Banja, Sokobanja, Beograd, Divčibare, itd.

 

Izabrana mesta Noćenja domaćih turista % 2020/2019.
Kopaonik 205.077 – 31 %
Zlatibor 234.130 – 30 %
Vrnjačka Banja 180.442 – 32 %
Sokobanja 145.475 – 37 %
Beograd 130.831 – 22 %
Divčibare 82.414 – 18 %
Tara 72.894 –  51 %
Stara Planina 41.177 – 4 %
Novi Sad 26.738 – 56 %
Banja Vrdnik 26.690 – 27 %

Tabela 4. Ostvarena noćenja inostranih turista u izabranim turističkim mestima 

Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, inostrani turisti u periodu januar-jun 2020. godine najviše su boravili u Beogradu (324.780 noćenja, 64 % manje u odnosu na period januar-jun 2019. godine), zatim slede Kopaonik, Zlatibor, Novi Sad, Vrnjačka banja itd.

 

Izabrana mesta Noćenja stranih turista % 2020/2019.
Beograd 324.780 – 64 %
Kopaonik 87.580 – 2 %
Zlatibor 36.927 – 45 %
Novi Sad 32.305 – 70 %
Vrnjačka Banja 14.639 – 64 %
Gamzigradska Banja 12.739 n/a*
Banja Koviljača 8.868 – 36 %
Stara Planina 7.703 – 18 %
Subotica 7.015 – 64 %
Kragujevac 6.317 – 65 %

* Indeks veći od 999

 Tabela 5. Ostvarena noćenja inostranih turista po zemljama

 Od inostranih zemalja, najveći broj noćenja u periodu januar-jun 2020. godine ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine sa 57.981 noćenja, što je 57 % manje u poređenju sa periodom januar-jun 2019. godine), zatim slede turisti iz Rusije, Rumunije, Crne Gore, Turske itd.

 

Zemlja Noćenja stranih turista % 2020/2019.
Bosna i Hercegovina 57.981 – 57 %
Ruska Federacija 56.642 – 36 %
Rumunija 56.405 – 38 %
Crna Gora 55.435 – 49 %
Turska 43.632 – 48 %
Kina 41.133 – 61 %
Severna Makedonija 40.538 – 43 %
Hrvatska 40.108 – 55 %
Bugarska 36.283 – 54 %
Nemačka 29.236 – 65 %

* Izvor: Republički zavod za statistiku Srbije

** Za Beograd podacima je obuhvaćena i organizaciona jedinica u sastavu železnice koja posluje kao „Kola za spavanje i ručavanje”.

 

 

Leave a Comment