“Srpski rendžeri” u akciji čišćenja priobalja Drine u Perućcu

U NP “Tara” organizovana je još jedna u nizu akcija čišćenja divljih deponija. Ovog puta volonteri su čistili divlje deponije i bačeno smeće na području priobalja reke Drine u Perućcu.
Očišćene su dve divlje deponije kod nekropole sa stećcima „Mramorje“ koja se nalazi pod zaštitom UNESКO i na splavištu odnosno startu Drinske regate.

Akciju je realizovalo udruženje građana „Srpski rendžeri“ u okviru projekta „Rendžeri čuvaju Taru“ finansiranog od strane opštine Bajina Bašta. Cilj projekta je da se uklone postojeće divlje deponije koje su stvorili građani i turisti u zoni Nacionalnog parka Tara na najatraktivnijim lokacijama za kretanje ljudi i turista.

Takođe, ove prostore bi trebalo obezbediti ogradom i postaviti odgovarajuće info table i table upozorenja kako bi ih zaštitili od daljeg ugrožavanja.

Planirano je čišćenje još nekoliko lokaliteta u zoni Nacionalnog parka Tara.

Izvor: NP Tara

Leave a Comment