Specijalni rezervat prirode PEŠTERSKO POLJE

Vlada Republike Srbije na svojoj sednici održanoj 30. decembra 2015. donela je Uredbu o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Peštersko polje“, i proglasila ga zaštićenim područjem I kategorije međunarodnog i nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja. Uredba o zaštiti SRP „Peštersko polje“ stupila je na snagu 7. januara 2016. godine.

Specijalni rezervat prirode „Peštersko polje” stavlja se pod zaštitu radi očuvanja: reprezentativnih i jedinstvenih odlika biodiverziteta i geodiverziteta; jednog od najvećih preostalih brdsko-planinskih tresavskih kompleksa u Srbiji i na Balkanu gde su utočište našle brojne reliktne, endemične, retke i ugrožene, nacionalno i međunarodno značajne vrste flore i faune kao što su: barski trolist Menyanthes trifoliate, barski ušljivac Pedicularis palustris, mala mešinarka Utricularia minor čije je ovo jedino preostalo stanište u Srbiji, prdavac Crex crex, ritska sova Asio flameus, planinski mrmoljak Triturus alpestris, stenoendemit ovog područja pešterski puž Bythinella pesterica, deset vrsta tvrdokrilaca, dve vrste vodenih grinja, dve vrste slatkovodnih puževa i šest vrsta slatkovodnih školjki za faunu Srbije poznatih samo na ovom prostoru, 39 biljnih zajednica tresavske, močvarne, vodene, livadske, pašnjačke, šumske i sporadično ruderalne vegetacije; niza geomorfoloških odlika kao što su krečnjački humovi, ponori, mrazne travne humke-tufuri, mraznim procesom razrivene tresavske površine, soliflukcione terasete, travni prstenovi, migrirajući busenovi i kraško-nivacione depresije.

Specijalni rezervat prirode „Peštersko polje” nalazi se na teritoriji opština Tutin i Sjenica, ukupne površine 3117,97 ha.

Upravljanje ovim specijalnim rezervatom prirode povereno je ,,Turističkoj organizaciji Sjenice” iz Sjenice.

Izvor TO Sjenica, foto arhiva TO Sjenica

Leave a Comment