SOVINA UČIONICA DOBILA NOVI EDUКATIVNI КUTAК

Krajem oktobra na Mitrovcu, u okviru šetne staze prilagođene osobama sa invaliditetom, tzv.”Sovine učionice”, sprovdena je akcija sadnje drveća.

Posađeno je šest autohtonih vrsta drveća Nacionalnog parka Tara: Pančićeva omorika, jela, smrča, bukva, javor i jarebika. Radnici parka, pod nadzorom stručnih lica, Mirjane Mijanović-Petković i Nebojše Mitrovića, zasadili su 27 šumskih sadnica i postavili table sa edukativnim sadržajem.

Namera je da se formira park šuma od tipičnih vrsta za Taru i da se posetioci parka, posebno deca, upoznaju sa značajem šuma i njihovim pozitivnim uticajem na zdravlje i život ljudi.

Ovaj novi edukativni kutak ”Sovine učionice” pomogla je porodica Ilić iz Beograda kao uspomenu na njihovog sina Rašu i njegovu mladost od 27 godina.

Izvor: NP “Tara”

 

Leave a Comment