Seminar upravljača zaštićenih područja na Tari

Deseti po redu seminar za upravljače zaštićenih područja organizovalo je na Tari Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa JP „Nacionalni park Taraˮ.

Seminar je okupio oko 150 učesnika, upravljače 92 zaštićena područja kao i predstavnike Ministarstva zaštite životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Teme o kojima se razgovaralo su bile vezene za novi Zakon o zaštiti prirode, rad čuvarske službe i unapređenje saradnje sa lokalnom zajednicom i zainteresovanim stranama. Drugi dan seminara je bio predviđen za terenski rad odnosno obilazak Nacionalnog parka Tara.

Direktor JP „Nacionalni park Tara“ je gostima poželeo dobrodošlicu i izrazio zadovoljstvo prilikom da se upravljači sretnu, razgovaraju i razmenjuju iskustva. On je istakao i da je ovo za NP Tara godina jubileja, jer se obeležava 40 godina od osnivanja parka i da su rezultati rada vidljivi ali i da su brojni izazovi i dalje prisutni.

– Zakonom smo omogućili da se poveća površina pod zaštitom na više od 8% teritorije Srbije. Uspostavljena je ekološka mreža Natura 2000, čime smo ispunili jednu od naših obaveza prema EU. Zabranili smo izgradnju hidroelektrana u zaštićenim područjima i time smo direktno obezbedili očuvanje prirodnih vrednosti. Uveli smo načelo predostrožnosti i sada država može odmah da reaguje u slučajevima kada postoji neposredna opasnost za prirodu, čak iako u tom trenutku nema dovoljno naučnih podataka. Ministarstvo zaštite životne sredine nastaviće da unapređuje zakone kako bi se unapredila zaštita prirode, a ujedno će intenzivirati aktivnosti kako bi se osigurala njihova puna primena u praksi – rekao je Dujanović.

Državni sekretar je dodao i da će za lokalne samouprave na čijim teritorijama se nalaze zaštićena područja biti obezbeđeni podsticaji iz budžeta za finansiranje infrastrukturnih projekata, kanalizacione mreže, puteva, ali i druge projekte koji će doprineti kvalitetnijem radu zaštićenih područja.

– Svakodnevno se srećemo sa problemima vezanim za zaštitu prirode i resursa koje imamo. Ovom prilikom želim da pozovem sve upravljače da se obrate Zavodu, da sarađujemo bliže jer samo zajedničkim snagama možemo da dođemo do pozitivnih rezultata – rekla je Marina Šibalić, direktorka Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Izvor: NP Tara

 

 

Leave a Comment