Reciklažna ostrva, centralna komponstana i reciklažno dvorište primer dobre saradnje Čajetine i Švedske

Na sastanku predstavnika ambasade Švedske, Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona, Stalne konferencije gradova i opština sa rukovodstvom opštine Čajetine na kom je istaknuto da ova opština može biti primer drugim opštinama u Srbiji kako kroz edukativne radionice, izgradnjom reciklažnih ostrva, izgradnjom centralne kompostane i reciklažnog dvorišta, uvođenjem primarne selekcije otpada može da se upravlja otpadom.

Na Zlatiboru su izgrađena četiri reciklažna ostrva, a gradi se centralna kompostana i reciklažno dvorište.

– Ovo je zaista jedan veliki korak koji je naša lokalna samouprava napravila i tek namerava da napravi sa početkom primene primarne selekcije otpada. Nije lako promeniti kompletan sistem upravljanja otpadom u celoj opštini odjednom. Očekuju nas sada i radionice sa upravnicima stambenih zgrada, sa agencijama za održavanje apartmanskih zgrada na Zlatiboru, kao i mnoštvo radionica sa raznim kategorijama građana – kaže Vera Blagojević iu KJP “Zlatibor” i koordinator projekta.

Poseban je akcenat stavljen na turiste, koji dolaze u velikom broju i prave velike količine otpada. To je kao izazov video Per-Olof Halber iz Švedske, jer kako kaže, mnogo dolaze iz sredina gde primarna selekcija nije zaživela.

– Jedno od glavnih izazova koje ja vidim je veliki broj i veliki protok turista u naseljima Čajetina i Zlatibor. Ovaj protok turista u tolikom broju predstavlja problem zato što ovaj vid primarne separacije još nije zaživeo u drugim delovima Srbije, pa svi koji dolaze u ovu sredinu moraju, pre svega, da nauče te postupke i modifikuju ponašanje – rekao je Per-Olof Halber.

Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, rekao je da su mnogo toga naučili sa studijskih putovanja, ali i kroz podršku od Šveđana.

– Mislim da smo na pravom putu i da ove godine možemo očekivati prve rezultate sa početkom rada reciklažnog dvorišta. Nadam se da će i druge lokalne samouprave shvatiti značaj odlaganja čvrstog otpada na zakonom predviđen način – rekao je Stamatović.

Opština Čajetina imala je sreću da joj u isto vreme budu odobrena dva švedska projekta. Jedan koji se odnosi na pomoć lokalnim samoupravama na putu ka EU u oblasti zaštite životne sredine i drugi koji se odnosi na primarnu separaciju otpada, kojim je opštini obezbeđena oprema: kamion autosmećar zapremine 16 m kubnih, 5.936 kanti zpremine 240 litara za suvu frakciju otpada i 40 žutih kontejnera za staklo zapremine 1,1 m kubnih.

Autor: LZS, foto KJP Zlatibor i Zlatiborpress

Leave a Comment