PRIBOJ: Plutajuće eko barijere na Potpećkom jezeru

Кako bi se zaštitio dalji tok Lima i pre svega akumulacija HE Potpeć, od plutajućeg otpada, koji ugrožava, turistički biser Priboja – Ribarsko naselje na Potpećkom jezeru, opština Priboj finansiraće projekat „Postavljanje eko plutajuće barijere“, koja će zaustaviti dalji prolaz otpada koji nam stiže iz gornjeg toka Lima, a potom će se isti uklanjati sa Lima i odvoziti na deponiju.

Eko plutajuća barijera, koju će činiti metalne sajle i plutajuća burad, dužine od 300 metara, biće postavljena kilometar uzvodno od Ribarskog naselja, ispod zaseoka Ravnine, a pre Druglića.

Realizujući ovaj projekat, već su počeli radovi na probijanju trase prilazne saobraćajnice, od državnog puta Priboj – Bistrica, do desne obale Lima, takođe u dužini od 300 metara, koji će se kasnije tamponirati i kojim će se odvoziti prikupljeno smeće, a koje će se za početak sa barijere uklanjati ručno, uz pomoć poliesterskih i desantnih čamaca sa motorima.

Prvu fazu, koja bi trebalo da bude gotova do jeseni, finansira opština Priboj i koštaće oko dva miliona dinara, a nosilac projekta je UG „Jastreb“ iz Priboja.

Druga faza ovog projekta podrazumeva asfaltiranje prilaznog puta, zatim dovođenje elektro mreže do prilazne platforme na Limu, zatim postavljanje boksova za razdvajanje otpada i njegovo reciklirane. Planirana je i nabavka specijalnog vozila za odvoz otpada tzv.”grajfer”, koji bi i vadio prikupljeni otpad iz Lima, a Eko plutajuća barijera kompletirala bi se i sa adekvatnim pontonom.

Drugu fazu, prema dogovorima, finansiralo bi Ministarstvo za zaštitu životne sredine Vlade Republike Srbije, a ukupna vrednost projekta „Postavljanje eko plutajuće barijere na Potpećkom jezeru”, iznosi oko 130 hiljada evra.

Eko plutajuća barijera na Limu, mnogo će značiti za dalji razvoj turizma na ovom području, pogotovu za funkcionisanje Ribarskog naselja, čija se izgradnja privodi kraju, omogućiće napokon čistu modrozelenu vodu Lima i uređeno priobalje, kako Potpećkog jezera, tako i daljeg toka Lima, i to ne samo kroz opštinu Priboj.

Izvor Opština Priboj

Leave a Comment