PRAVILA PONAŠANJA U NP “TARA”

Tara postaje sve interesantnija domaćim turistima, naročito nakon epidemije korona virusom. Mnogi su spoznali samo delić lepote ove planine, a prema najavama očekuje se da ove godine bude mnogo više turista. A gde ima mnogo turista, dolaze do izražaja i ružne navike posetilaca: bacanja smeća van kontejnera i kanti, šetnje po stazama koje nisu uređene i označene, plašenje životinja i slično. Zato nije na odmet da podsetimo na PRAVILA PONAŠANJA u Nacionalnom parku “Tara”.

U NP “Tara” navode da Nacionalni park Tara predstavlja prirodno bogatstvo od nacionalnog značaja. Zato se i trude da očuvaju njegova prirodna i kulturna blaga i za buduće generacije. A da bi to uradili neophodno je držati se sledećih pravila:

• Кada ste u poseti nacionalnom parku treba te se ponašati tako da ni na koji način ne ugrozite prirodne ekosisteme i ne narušite osnovna svojstva i obeležja nacionalnog parka (zagađivanjem, uznemiravanjem životinja…).

• Otpad uvek odlažite na odgovarajućim mestima, tj. u kantama i kontejnerima.

• Uvek se krećite stazama i putevima koji su obeleženi i uređeni.

• Zadržavajte se samo na obeleženim i za to predviđenim mestima.

• Vatru ložite samo na mestima koja su zato predviđena.

• Кampovanje nije dozvoljeno van predviđenih mesta za tu aktivnost.

• Nemoj te brati i oštećivati retke i ugrožene biljne vrste.

• Za branje lekovitog bilja i šumskih plodova treba da imate posebnu dozvolu.

• Nemojte uznemiravati životinje, oštećivati gnezda…

• Unošenje alohtonih vrsta (biljnih i životinjskih) nije dozvoljeno.

• Nemojte zagađivati reke, potoke i izvore.

• Za fotografisanje ili snimanje u komercijalne svrhe morate imati posebu dozvolu.

-Nadamo se da ćete uživati u poseti i boravku u Nacionalnom parku Tara, ali i da će te se pridržavati ovih pravila. Na taj način pomažete u očuvanju i zaštiti prirodnih lepota Tare – navode u NP “Tara”.

Autor: LZS

Leave a Comment