Otvoreno Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru

Zahvaljujući odličnoj saradnji opštine Čajetina i Republike Slovenije, odnosno Centra za međunarodnu saradnju i razvoj, izgrađeno je Postrojenje za preradu otpadnih voda na Zlatiboru, koje je danas pušteno u probni rad.

Događaju su prisustvovali predstavnici opštine Čajetina, direktor JКP ‘’Vodovod Zlatibor’’ Miroslav Đokić, Tadej Baškovič, v.d. direktora Centra za međunarodnu saradnju i razvoj iz Slovenije, ambasador Slovenije u Srbiji Damjan Bergant i Boris Savnik, direktor Hidroinženiringa.

Postrojenje za preradu otpadnih voda ima ogroman ekološki značaj ne samo za opštinu Čajetina i Zlatibor, već i za celu Srbiju jer će rešiti problem zagađenja Crnog Rzava i njegove pritoke Obudojevice, ali i kompletnog sliva reke Drine. Takođe, ovo je jedan u nizu projekata koji će doprineti da Čajetina postane prva ekološka opština u Srbiji.

– Sa izgradnjom postrojenja krenulo se 2017. godine a sve aktivnosti je vodio pokojni direktor Vodovoda Rade Jovanović, koga ćemo se uvek sa ponosom sećati. Prilikom izgradnje su ispoštovani najsavremeniji evropski standardi, sa zatvorenim bazenima, bez neprijatnih mirisa za okolinu i sada nam predstoji probni rad i obuka kompletne ekipe koja će raditi na njemu. Ovakva postrojenja će u godinama pred nama postati standard i obaveza za sva naseljena mesta, a opština Čajetina će biti tu da razmeni iskustva sa drugim opštinama Srbije – rekao je Miroslav Đokić, direktor JКP „Vodovod“ iz Čajetine.

– Veliko mi je zadovoljstvo što prisustvujem otvaranju Pogona za preradu otpadnih voda na Zlatiboru. Zaštita životne sredine je sve važnija tema zbog čega Republika Slovenija podržava takve projekte u okviru međunarodne saradnje. Postojanje postrojenja za prečišćavanje vode doprineće smanjenju zagađenja životne sredine, posebno vodotoka, povećaće zdravstvenu bezbednost stanovništva i na kraju, ne najmanje važno, omogućiće razvoj opštine i regije – izjavio je Tadej Baškovič, v.d. direktora Centra za međunarodnu saradnju i razvoj.

Vrednost kompletnog projekta izgradnje postrojenja iznosila je 4,6 miliona evra, od čega je iz lokalnog budžeta izdvojeno 3,1 miliona evra, dok je Republika Slovenija, posredstvom Centra za međunarodnu saradnju i razvoj, pružila finansijsku pomoć od 1,5 miliona evra.

– Izgradili smo moderno postrojenje koje će funkcionisati na principu savremenog biološkog plana, ugrađena je oprema renomiranih zapadno-evropskih proizvođača i radiće u automatskom režimu sa daljinskim nadzorom. Stepen prečišćavanja vode biće u skladu sa evropskim direktivama za šta je obezbeđena i savremena laboratorija – rekao je Boris Savnik, direktor Hidroinženiringa, istakavši da velike zasluge za izgradnju ovog objekta pripadaju Opštini Čajetina i JКP ”Vodovodu Zlatibor” i njenom, nažalost, preminulom direktoru Radetu Jovanoviću, koji je od samog početka bio uz ceo projekat.

Ambasador Slovenije Damjan Bergant čestitajući sutrašnji Dan opštine Čajetina naglasio da je veoma važno da naš zajednički region bude uređen po evropskim standardima, u čemu zaštita životne sredina predstavlja jedan od najbitnijih elemenata. Objekat za prečišćavanje voda u Čajetini je prvi većeg kapaciteta realizovan u Srbiji i pokazaće se da je to veoma bitno za dalji razvoj turizma na Zlatiboru i u Srbiji.

Ovo je jedna u nizu kapitalnih investicija opštine Čajetina koja je uspešno završena i puštena u rad. Jedno od najsavremenijih u Srbiji i ovom delu Evrope, postrojenje će od sada prečišćavati otpadne vode, koje će iz postrojenja dalje ka Drinskom slivu teći čiste.

Postrojenje ima ogroman značaj za opštinu Čajetina, za Zlatibor kao i za Srbiju jer ima za cilj da sve otpadne vode preradi i da u reku Obudovicu ispusti čistu vodu. Reka Obudovica se uliva u Crni Rzav, a on u Drinu tako da će ceo taj sliv biti zaštićen. Posebno je važno naglasiti da će podzemne i druge vode koje teku u blizini biti u potpunosti zaštićene.

Puštanje u rad Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nezaobilazna je karika u očuvanju životne sredine planine koja je dobila status Parka prirode, ali i turistički najposećenije destinacije Srbije.

Postrojenje se nalazi pored toka rečice Obudovice, oko dva kilometra nizvodno od turističkog centra Zlatibora.

Izvor: Opština Čajetina

 

Leave a Comment