Od januara do maja turistički promet opao za 52,8 posto

U periodu januar-maj 2020. godine u Republici Srbiji boravilo je ukupno 610.374 turista, što je za 52,8 % manje u odnosu na isti period prošle godine). Domaćih turista bilo je 369.194 ( 48,9 % manje u odnosu na period januar- maj 2019.) ili 60 % od ukupnog broja gostiju, a inostranih 241.180 ( 57,7 % manje u odnosu na isti period prošle godine).

U periodu januar-мај 2020. godine ostvareno je ukupno 1.976.253 noćenja (što je za 44,3 % manje u odnosu na period januar-maj 2019. godine).

U Srbiji je u maju ove godine, u odnosu na maj 2019. godine, broj dolazaka turista manji za 87,6 odsto, dok je broj noćenja manji za 82,6 odsto. U maju ove godine, u odnosu na maj 2019. godine, broj noćenja domaćih turista manji je za 76,4 odsto, a broj noćenja stranih turista manji je za 94,4.

Podsećamo da je vanredno stanje, uvedeno zbog pandemije COVID-19, u Srbiji ukinuto početkom maja ali su u našoj zemlji, kao i u svetu na snazi ostale restriktivne mere, kada su u pitanju putovanja. Prema informacijama lokalnih turističkih organizacija, domaći turisti su u junu nešto više putovali po Srbiji, što bi trebalo da pokažu i statistički podaci za mesec jun.

Dolasci domaćih i inostranih turista, ukupno i po vrstama turističkih mesta

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu januar-maj 2020. godine u Republici Srbiji boravilo je ukupno 610.374 turista, što je za 52,8 % manje u odnosu na period januar- maj 2019. godine), od čega je domaćih bilo 369.194 ( 48,9 % manje u odnosu na period januar- maj 2019.) ili  60 % od ukupnog broja gostiju, a inostranih 241.180 ( 57,7 %), odnosno 40 % od ukupnog broja gostiju. Ovi podaci ne obuhvataju podatke za teritoriju AP Kosovo i Metohija.

Tabela 1. Broj turista po vrstama turističkih mesta

  Ukupno %

2020/2019.

Domaći turisti %

2020/2019.

Strani turisti %

2020/2019.

Republika Srbija 610.374 52,8  % 369.194 48,9 % 241.180 – 57,7 %
Beograd-gradska naselja 160.582 – 59,1% 34.098 – 50,6 % 126.484 – 60,9 %
Novi Sad-gradska naselja 26.132 – 63,3 % 11.707 – 60,9 % 14.425 – 65,1 %
Banjska mesta 103.640 – 47,9 % 87.663 – 47,3 % 15.977 – 51 %
Planinska mesta 183.307 – 37 % 146.967 – 38,6 % 36.340 – 29,5 %
Ostala turistička mesta 114.459 – 60,4 % 72.072 – 61,5 % 42.387 – 58,5 %
Ostala mesta 22.254 – 55,4% 16.687 – 44,7 % 5.567 – 71,9 %

 

Noćenja domaćih i stranih turista po vrstama turističkih mesta

U periodu januar-мај 2020. godine ostvareno je ukupno 1.976.253 noćenja (što je za 44,3 % manje u odnosu na period januar-maj 2019. godine), od čega su domaći turisti ostvarili                  1 .305. 826 noćenja ( 41,8 % manje u odnosu na prošlu godinu), što čini 66 % od ukupnog broja ostvarenih noćenja, a inostrani 670.427 ( – 48,8 % ) ili 34 % od ukupnog broja ostvarenih noćenja.

Mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći gosti su najviše boravili u planinskim mestima         ( 47 % ), zatim slede banjska mesta ( 25,8 %). Inostrani gosti najviše su boravili u Beogradu         ( 24,7 % ), zatim slede planinska mesta ( 24,9 %), itd.

Tabela 2. Ostvarena noćenja po vrstama turističkih mesta

  Ukupno %

2020/2019.

Domaći turisti %

2020/2019.

Strani turisti %

2020/2019.

Republika Srbija 1.976.253 44,3 % 1.305.826 41,8 % 670.427 48,8 %
Beograd-gradska naselja 405.717 – 51,7 % 107.069 – 20,6 % 298.648 – 57,6 %
Novi Sad-gradska naselja 49.559 – 63,1 % 20.586 – 60,3 % 28.973 – 64,9 %
Banjska mesta 393.036 – 49,2 % 336.997 – 50,3 % 56.039 – 41,2 %
Planinska mesta 782.941 – 29,4% 616.971 – 34,1 % 165.970 –  4,2 %
Ostala turistička mesta 289.007 – 50 % 183.199 – 50,1 % 105.808 – 50,0 %
Ostala mesta 55.993 – 51,3% 41.004 – 44,5 % 14.989 – 63,5 %

 

 Tabela 3. Ostvarena noćenja domaćih turista u izabranim turističkim mestima

Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći turisti u periodu januar-maj 2020. godine najviše su boravili na Kopaoniku ( 192.173 noćenja, što je 28,9 % manje u odnosu na period januar-мај 2019. godine), zatim slede Zlatibor, Vrnajčka Banja, Beograd, Divčibare, Sokobanja, itd.

 

Izabrana mesta Noćenja domaćih turista % 2020/2019.
Kopaonik 192.173 – 28,9 %
Zlatibor 174.484 – 36,5 %
Vrnjačka Banja 110.182 – 44,0 %
Beograd 138.308 – 27,9 %
Divčibare 68.024 – 19,0 %
Sokobanja 61.543 – 59,2 %
Tara 51.109 –  56,9 %
Stara Planina 35.768 – 43,0 %
Selters Banja 25.055 – 45,6 %
Banja Vrdnik 21.122 – 27,6 %

Tabela 4. Ostvarena noćenja inostranih turista u izabranim turističkim mestima 

Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, inostrani turisti u periodu januar-maj 2020. godine najviše su boravili u Beogradu ( 309.278 noćenja, 57,3 % manje u odnosu na period januar-maj 2019. godine), zatim slede Kopaonik, Zlatibor, Novi Sad, Niš, Gamzigradska Banja, Vrnjačka banja, itd.

 

Izabrana mesta Noćenja stranih turista % 2020/2019.
Beograd 309.278 – 57,3 %
Kopaonik 87.423 00,0 %
Zlatibor 33.486 – 37,8 %
Novi Sad 30.066 – 65,8 %
Grad Niš 16.522 – 51,2 %
Gamzigradska Banja 12.732 n/a
Vrnjačka Banja 12.589 – 51,0 %
Stara Planina 7.636 – 11,3 %
Banja Koviljača 7.222 – 36,5 %
Kragujevac 5.624 – 59,5 %

Tabela 5. Ostvarena noćenja inostranih turista po zemljama

Od inostranih zemalja, najveći broj noćenja u periodu januar-maj 2020. godine ostvarili su turisti iz Rumunije 54.878 noćenje, što je 28,8 % manje u poređenju sa periodom januar-maj 2019. godine), zatim slede turisti iz Rusije, Crne Gore, BiH, Турске, itd.

 

Zemlja Noćenja stranih turista % 2020/2019.
Rumunija 54.878 – 28,8 %
Ruska Federacija 53.392 – 35,3 %
Crna Gora 52.815 – 42,2 %
Bosna i Hercegovina 46.601 – 54,8 %
Turska 39.751 – 25,0 %
Kina 39.432 – 49,8 %
Severna Makedonija 39.188 – 35,8 %
Hrvatska 37.039 – 49,5 %
Bugarska 34.141 – 48,8 %
Nemačka 25.028 – 59,9 %

* Izvor: Republički zavod za statistiku Srbije

** Za Beograd podacima je obuhvaćena i organizaciona jedinica u sastavu železnice koja posluje kao „Kola za spavanje i ručavanje”.

 

 

Leave a Comment