NP “Tara” (Srbija) i opština Rogatica (BiH) zajedno u borbi protiv šumskih požara

Potpisivanjem ugovora, 9. marta 2021. godine, započele su aktivnosti na realizaciji prekograničnog projekta „Unapređenje sistema upravljanja zaštitom od požara u prekograničnom području BiH i Srbije“, u okviru IPA programa Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020. Cilj projekta je doprinos poboljšanju sistema upravljanja hitnim vatrogasnim intervencijama u prekograničnom području BiH i Srbije.

– Projektno područje karakteriše visok stepen ugroženosti od šumskih požara – 80% Nacionalnog parka Tara je pod šumom i ovo je najugroženiji deo Srbije od šumskih požara prema Proceni rizika od katastrofa Republike Srbije, koju je usvojila Vlada RS u martu 2019. Takođe, 55% područja opštine Rogatica je pokriveno šumom i rizik od požara je veoma visok prema Proceni rizika od prirodnih i drugih opasnosti opštine Rogatica (2016) koju je proveo Odbor civilne zaštite. Takođe, treba imati u vidu da je uzrok preko 96% požara ljudski factor – kaže Ranko Milanović iz NP Tara.

Ideja projekta je unapređenje ljudskih kapaciteta za prevenciju, intervenciju i spasavanje, povećanje tehničkih kapaciteta, izrada planske dokumentacije i podizanje svesti lokalnog stanovništva o prevenciji požara.

– Ljudski kapaciteti će se graditi kroz posebno osmišljene treninge i radionice, dok će tehnički kapacitet institucija biti unapređeni nabavkom vatrogasnih vozila i specijalizovane vatrogasne opreme. Razmena iskustava i primera dobre prakse kao i povezivanje vatrogasnih jedinica u prekograničnom području biće ostvarena kroz zajedničke treninge. Za NP Tara biće izrađena Procena rizika od šumskih požara i Operativni plan za vanredne situacije, a za opštinu Rogatica biće pripremljen Plan zaštite od požara. Medijskom kampanjom i distribucijom promo materijala radiće se na podizanju svesti lokalnog stanovništva – dodao je Milanović.

Projekat će trajati 18 meseci, do septembra 2022. godine, a sprovode ga Opština Rogatica (BiH) i JP „Nacionalni park Tara“ (Srbija) u ukupnoj vrednosti od 429.737,52  evra. Sa nadležnim Telom za ugovaranje – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz  sredstava EU (CFCU) u okviru Ministarstva finansija Republike Srbije, ugovoreno je sufinansiranje projekta sredstvima EU u vrednosti od 364.720,94 evra. Pomenuti iznos čini 84,87% ukupne vrednosti projekta, dok će ostatak sredstava obezbediti projektni partneri.

Pored opštine Rogatica (BiH) i JP „Nacionalni park Tara“ (Srbija) u realizaciju projekta će biti uključeni vatrogasna jedinica iz Rogatice, šumsko gazdinstvo Sjemeć, opština Bajina Bašta, vatrogasna jedinica iz Bajine Bašte, dobrovoljno vatrogasno društvo iz Bajine Bašte i predstavnici civilne zaštite iz obe opštine.

Autor: LZS, foto: arhiva NP Tara

Leave a Comment